Bộ Phát Triển Dịch Vụ “DDS” Cần Tiếng Nói Của Phụ Huynh Có Con Em Khuyết Tật

Tiếp theo buổi nói chuyện với Cô Margaret VanGelder và Kristen Omelia từ DDS, Vòng Tay Cha Mẹ Việt khuyến khích quý phụ huynh điền đơn khảo sát bên dưới về các dịch vụ DDS hiện phụ huynh đang nhận và nhu cầu phụ huynh muốn được hổ trợ cho gia đình và các con bệnh. Tiếng nói của phụ huynh rất quan trọng trong việc giúp cho DDS thiết kế các dịch vụ phù hợp văn hóa và nhu cầu của mỗi gia đình. Có hai cách để vào đơn khảo sát:

Cách 1: Click vào đường link này để tiếp cận đơn khảo sát bằng tiếng Việt. https://umassmed.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_424lTRft7NltnwN?Q_Language=VI – Vietnamese

Cách 2: Click vào đường link này, sau đó bên góc phải trên trang có mũi tên để chọn tiếng Việt.
https://umassmed.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_424lTRft7NltnwN

Thời hạn điền đơn là hết tháng 12, rất mong phụ huynh tham gia.

VTCMV sẽ in đơn và mang đến nhóm để phụ huynh điền đơn nếu phụ huynh nào chưa có thời gian làm qua mạng.

Một số trang web phụ huynh cần lưu ý:

Đây là một trang web tổng hợp nhiều thông tin về các sự kiện sinh hoạt giải trí dành cho người khuyết tật, các hội thảo và hội nghị liên quan đến người khuyết tật trên toàn bang Massachusetts. Quý vị nên tham khảo thêm.
http://www.spedchildmass.com/special-needs-disability-events-calendar-massachusetts-autism-aspergers/

Đây là trang web – danh mục tất cả những người biện hộ giáo dục để phụ huynh tham khảo nếu có nhu cầu:
http://spanmass.org/professional-directory.html

Đây là trang web giúp phụ huynh tìm kiếm bất cứ thông gì liên quan đến khuyết tật ở bang Massachusetts:
https://disabilityinfo.org/

Đây là trang web tổng hợp các tổ chức cung cấp dịch vụ ABA do Trung Tâm Bảo Hiểm Tự Kỷ cập nhật thường xuyên:
https://services.disabilityinfo.org/arica/SearchBAResult.aspxhttps://services.disabilityinfo.org/arica/SearchBAResult.aspx

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*