19/5/2023: Mời Tham Dự “Chúng Ta Là Một Boston 2023 – Viễn Kiến Cùng Tiến”

Để phổ biến rộng rãi:
Liên lạc: Văn phòng Thị trưởng đặc trách Thăng tiến Di dân
Giám đốc Truyền thông: Pai En Yu – paien.yu@boston.gov

THÀNH PHỐ BOSTON VÀ VĂN PHÒNG THỊ TRƯỞNG ĐẶC TRÁCH THĂNG TIẾN DI DÂN KHỞI ĐỘNG THÁNG DI SẢN DI SẢN VỚI
CHÚNG TA LÀ MỘT BOSTON 2023: VIỄN KIẾN CÙNG TIẾN

Đề: Chúng ta là Một Boston 2023: Viễn kiến cùng tiến
Lúc: Thứ Sáu, ngày 19 tháng 5, từ 5:30 giờ chiều – 8 giờ tối
Nơi: Văn phòng Blue Cross Blue Shield tại 101 Huntington Ave., Boston
Xin Phúc đáp trước để thông qua an ninh

BOSTON – Văn phòng Thị trưởng đặc trách Thăng tiến Di dân (MOIA) của Thành phố Boston đang phát động Tháng Di sản Di dân với We Are Boston, một buổi tiếp tân nhằm tôn vinh những đóng góp của người nhập cư cho thành phố. Chúng ta là Một Boston 2023: Viễn kiến cùng tiến sẽ diễn ra vào Thứ Sáu, ngày 19 tháng 5 từ 5:30 giờ chiều – 8 giờ tối tại Văn phòng Blue Cross Blue Shield tại Massachusetts ở 101 Huntington Ave., Boston. Các tổ chức truyền thông được mời tham dự nhưng xin phúc đáp trước để được thông qua an ninh bằng cách gửi email tới paien.yu@boston.gov.

Trong buổi tiếp tân, “Giải thưởng Lãnh đạo Cộng đồng” năm 2023 sẽ được trao cho Liên minh Thúc đẩy Gia đình Tiến lên vì họ đã vận động hàng thập niên để thông qua Luật cấp Bằng Lái xe. “Giải thưởng Lãnh đạo Doanh nghiệp” sẽ được trao cho Nhà hàng Melodias ở East Boston vì sự hào phóng của họ trong việc cung cấp các bữa ăn nóng cho những người nhập cư mới đến đang tìm nơi trú ẩn; và “Giải thưởng Lãnh đạo Công dân” sẽ được trao cho Clare Louise Okalany, Giám đốc Điều hành của ACEDONE, vì đã hỗ trợ các cộng đồng người Châu Phi ở Boston bằng cách xây dựng tinh thần kinh doanh cho các phụ nữ nhập cư.

Buổi tiếp tân cũng sẽ có phần trình diễn âm nhạc của Đề án Âm nhạc Boston, gồm một nhóm học sinh trung học của Trường công Boston, và màn biểu diễn và khiêu vũ salsa của Công ty Khiêu vũ Salsa y Control. Đây là chương trình Chúng ta là Một Boston trực tiếp đầu tiên của MOIA kể từ năm 2019 và các viên chức chính quyền, các tổ chức phi lợi nhuận phục vụ di dân tại địa phương, các doanh nghiệp tài trợ và công chúng đều được mời tham dự nhưng xin nhớ phúc đáp trước. Sau phần phát biểu, sẽ là thời gian khiêu vũ, giao lưu và giải lao nhờ sự ủng hộ hào phóng của Blue Cross Blue Shield tại Massachusetts.

Các doanh nghiệp tài trợ cho quỹ Chúng ta là Một Boston, và số tiền được phân phối đến các tổ chức phi lợi nhuận phục vụ người nhập cư dưới hình thức tài trợ. Khoản tài trợ năm nay sẽ nhắm tới việc nâng cao phúc lợi và sức khỏe tâm thần của di dân ở Boston thông qua các phương pháp phi lâm sàng và thích ứng với văn hóa. Tài trợ cũng sẽ dành cho việc xây dựng cộng đồng đa văn hóa trong Tháng Di sản Di dân vào tháng Sáu. Các lễ hội đều dành cho công chúng và được liệt kê trên trang mạng boston.gov/we-are-boston.

* * *

Giới thiệu về Văn phòng Thị trưởng đặc trách Thăng tiến Di dân.

Văn phòng Thị trưởng đặc trách Thăng tiến Di dân (MOIA) luôn nổ lực làm vững mạnh tiềm năng của người nhập cư để tham gia trọn vẹn và bình đẳng vào đời sống về các mặt kinh tế, công dân, xã hội và văn hóa ở Boston. MOIA cũng thúc đẩy công chúng nên cảm nhận và hiểu rõ những đóng góp của người nhập cư cống hiến cho Thành phố. Muốn biết thêm chi tiết, mời truy cập trang mạng boston.gov/immigrants.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*