Cần Tình Nguyện Viên Ở Trung Tâm VietAID

Trung tâm VietAID hiện cần nhiều tình nguyện viên vào mùa hè này!

Trung tâm đang bắt đầu khai triển các cơ hội và dự án mới, nên rất muốn tìm kiếm những người bạn đầy nhiệt tình, năng động thích sinh hoạt trong và ngoài cộng đồng Dorchester để tiếp tay xây dựng và kết nối.

Nếu bạn muốn trở thành tình nguyện viên ở VietAID, xin điền đơn tại đây.

Mời xem mẩu đơn để biết thêm chi tiết!

Nếu bạn có thắc mắc, xin liên lạc với Nhân Trương, Giám đốc Dịch vụ (nhan@vietaid.org).

Trung tâm mong được làm việc với bạn để đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*