1/4/2023: Ngày Công Dân Tại Thành Phố Boston

(Ảnh của Jack Daryl Cohen)

Để Phổ biến Tổng quát:
Liên lạc: Văn Phòng Thị Trưởng Thăng Tiến Di Dân
Quản Lý Truyền Thông: Pai En Yu – paien.yu@boston.gov

THÀNH PHỐ BOSTON TỔ CHỨC NGÀY CÔNG DÂN VÀO
NGÀY 1 THÁNG 4 NĂM 2023

Trợ giúp pháp lý miễn phí điền đơn xin nhập tịch

BOSTON – Thị Trưởng Michelle Wu và Văn Phòng Thị Trưởng Thăng Tiến Di Dân (Mayor’s Office for Immigrant Advancement – MOIA), cùng cơ quan Project Citizenship sẽ tổ chức Ngày Công Dân vào Thứ Bảy ngày 1 tháng 4 năm 2023 tại Trung Tâm Reggie Lewis ở Roxbury.

Đây là cơ hội hàng năm để những người đủ điều kiện nhập tịch nhận được trợ giúp pháp lý miễn phí làm đơn xin nhập tịch.

Xin gọi đến số 617-694-5949 để đặt lịch hẹn.

Thị Trưởng Michelle Wu cho biết: “Trở thành công dân Hoa Kỳ là một cột mốc quan trọng cho nhiều người nhập cư, nhưng tiến trình này cũng có thể phức tạp và đắt đỏ. Ngày Công Dân giúp loại bỏ một số các rào cản đó. Tôi muốn cảm ơn Văn Phòng Thăng Tiến Di Dân, cơ quan Project Citizenship và hàng trăm tình nguyện viên sẵn sàng giúp đỡ trong việc tổ chức sự kiện này.”

Tiến trình trở thành công dân Hoa Kỳ có thể tốn hàng ngàn đô la cho các thủ tục pháp lý. Tuy nhiên vào Ngày Công Dân ở Boston, hàng trăm tình nguyện viên cộng đồng, sinh viên trường luật và các luật sư làm việc vì lợi ích cộng đồng sẽ giúp mọi người điền đơn đăng ký quyền công dân miễn phí.

Người nộp đơn vẫn cần phải trả chi phí đơn đăng ký cho Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS), nhưng những người có thu nhập thấp vẫn có thể đủ điều kiện để được miễn trả chi phí này. Có thông dịch tại chỗ cho những người cần.

Monique Tú Nguyễn, Giám Đốc Điều Hành Văn Phòng Thị Trưởng Thăng Tiến Di Dân cho biết: “Trở thành công dân tạo ra nhiều cơ hội hơn không chỉ cho bản thân mà còn cho cả những nơi mà người công dân mới đó đang sinh sống và làm việc. Đạt được cột mốc này giúp người dân tích cực tham gia hơn và đóng góp nhiều hơn nữa cho Thành Phố này.”

Mitra Shavarini, Giám Đốc Điều Hành cơ quan Project Citizenship cho biết: “Quyền công dân cho phép mọi người tham gia vào nền dân chủ của chúng ta và gắn kết với tư cách công dân. Bằng cách cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí, chúng tôi đảm bảo quyền công dân không phải chỉ dành cho những người có đủ khả năng chi trả.”

Thành Phố Boston đã hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận Project Citizenship cho sự kiện này từ năm 2014. Đây là dịch vụ về quyền công dân lớn nhất ở New England, phục vụ hơn 2.600 người trước nay.

Khoảng 30.000 cư dân Boston đủ điều kiện nhập tịch Hoa Kỳ. Người nộp đơn phải từ 18 tuổi trở lên; thường trú hợp pháp trong năm năm hoặc ba năm nếu kết hôn với công dân Hoa Kỳ; có khả năng đọc, viết và nói Tiếng Anh căn bản (trừ một số trường hợp ngoại lệ); và không sống nhiều bên ngoài Hoa Kỳ trong năm năm qua.

Project Citizenship sẽ cho mọi người biết liệu họ có đủ tiêu chuẩn hay không khi gọi đến số 617-694-5949 để đặt lịch hẹn.

Để tìm hiểu thêm về Ngày Công Dân ở Boston, tính hội đủ điều kiện và các quyền lợi khi trở thành công dân Hoa Kỳ, hãy truy cập boston.gov/immigrants.

* * *

Giới Thiệu về Văn Phòng Thị Trưởng Thăng Tiến Di Dân

Văn Phòng Thị Trưởng Thăng Tiến Di Dân (Mayor’s Office for Immigrant Advancement – MOIA) nỗ lực tăng cường khả năng tham gia đầy đủ và bình đẳng vào đời sống kinh tế, dân sự, xã hội và văn hóa ở Boston của người nhập cư. MOIA cũng thúc đẩy sự công nhận và hiểu biết của công chúng về những đóng góp của người nhập cư cho Thành Phố.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập boston.gov/immigrants.

* * *

Giới Thiệu về Project Citizenship

Project Citizenship là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí, chất lượng cao cho những người thường trú để giúp họ trở thành công dân Hoa Kỳ. Project Citizenship cung cấp các buổi hội thảo miễn phí, sàng lọc tính đủ điều kiện, hỗ trợ đơn đăng ký, giới thiệu pháp lý và tất cả các tài liệu cần thiết để xin nhập tịch công dân Hoa Kỳ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*