Cáo Phó – Phân Ưu – Chương Trình Tang Lễ Cụ Ông Đỗ Đình ThuếKính mời quý Hội Viên Diên Hồng nếu có thể đến viếng Linh Cửu Cụ Ông Đỗ Đình Thuế và chia buồn với gia đình anh Đỗ Quốc Bằng cùng tang quyến vào lúc 6:15 giờ tối ngày Thứ Sáu 6 tháng 1, 2023 tại McHoul Funeral, 354 Adams Street, Dorchester, MA 02122

Đỗ Đăng Doanh
Hội trưởng Hội Diên Hồng

1 Comment

  1. Thành kính phân ưu cùng tang quyến Cụ Đồ đình Thuế,
    Cầu mong linh hồn cụ Vincente sớm về với Thiên Chúa là Cha nhân lành!
    Gia đình Nguyễn thanh Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*