6/3/2021: Mời Tham Dự Hội Nghị Viễn Ảnh Cộng Đồng

Hội Nghị Viễn Ảnh Cộng Đồng
do Liên Đoàn Hổ trợ Trẻ Em cần Sự Trợ giúp Đặc biệt

tổ chức vào thứ bảy ngày 6 tháng 3 năm 2021 qua mạng

Các hội thảo bằng tiếng Việt như sau:

1. 10:45 am – 11:45 am:
Let’s Get Organized (Hãy tổ chức sắp xếp)
Hội thảo giúp phụ huynh có thêm thông tin về các thức sắp xếp hồ sơ cho các con một cách có hệ thống

2. 12:45 pm – 1:45 pm:
Tips for Telehealth (Sức khoẻ Qua mạng-teleheath)
Hội thảo sẽ giúp phụ huynh có thêm thông tin về Sức Khỏe Qua Mạng là gì và một số cách thức giúp phụ huynh có một buổi thăm khám qua mạng hiệu quả và thành công

3. 2:15 pm – 3:45 pm:
Special Education during COVID-19 ( Giáo dục đặc biệt thời COVID-19)
Hội thảo về những cập nhật mới trong chương trình giáo dục đặc biệt trong thời Covid, những lưu ý phu huynh cần có trong việc yêu cầu bồi hoàn các dịch vụ các con đã mất do không thể học được qua mạng hoặc do nhà trường không thể cung cấp trong thời gian có covid

Để đăng kí:

1. Đăng kí trực tiếp qua mạng bằng cách vào đường link:
https://whova.com/portal/registration/vocc_202010

2. Các gia đình có trong chương trình Project Able, VTCMV đề nghị phụ huynh liên hệ để yêu cầu chương trình hổ trợ và trả chi phí trực tiếp

3. Các gia đình không nằm trong chương trình của Project Able, đề nghị phụ huynh liên hệ với Chị Quyên Nguyễn ở địa chỉ email:
litto_vanessa@yahoo.com để có mã số học bổng đăng kí không tốn tiền.

VTCMV

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*