Thơ Xướng Họa Của Uyên Thúy Lâm & Nguyễn Lộc Tòng

Bài 1 Xướng: LẺ BÓNGUyên Thuý Lâm

* * *

BÀI 2 Họa: CÓ ĐÔINguyễn Lộc Tòng

Bài 3 Xướng: TU LÀ CỘI PHÚC – Uyên Thuý Lâm


Bài 4 Hoạ: THUYỀN VỀ BẾN KHÔNG – Nguyễn Lộc Tòng


Bài 5 Hoạ: TRÒ CHƠI THỜI THƠ DẠI – Uyên Thuý Lâm

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*