Hoa Văn: Tình Mộng

TÌNH MỘNG
Thơ: Hoa Văn

Tác phẩm: Vẫn Với Người Trong Mộng
Trong thi tập: Dòng Thơ Cho Em
Nhạc sĩ phổ nhạc: Kim Phan
Ca sĩ: Trương Nhật Duy
PPS: Hương Hoài Điệp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*