1/11/2019: Mời Tham Dự Hội Nghị Phụ Huynh Học Sinh (DELAC) Niên Học 2019-2020

Trường Công Lập Boston, Văn Phòng Đặc Trách Ngôn Ngữ xin thông báo và trân trọng kính mời qúy vị đến tham dự buổi Hội Nghị Phụ Huynh Học Sinh (DELAC) lần thứ 1 của niên học 2019-2020,

vào thứ 6, ngày 1 tháng 11 năm 2019 từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối
tại Sở Giáo Dục Trường Công Lập Boston, địa chỉ 2300 Washington St, Roxbury.

Sẽ có vài đề tài được thảo luận trong buổi hội nghị này, Bài Thi ACCESS, WIDA, Tiêu chuẩn học đường và đạo luật LOOK-Act.

Có cung cấp giữ trẻ, thông dịch viên và thức ăn

Mọi thắc mắc hay nếu cần xe đưa rước xin liên lạc
– Phươngđài tại số 617-635-9435 x41607

Trân trọng kính mời

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*