Uyên Thúy Lâm: Ngày Tang Yên Bái Và Khóc Cô Giang

Bài 1

NGÀY TANG YÊN BÁI

Nghẹn ngào tiếng nấc tiễn đưa chàng
Tình nước, tình nhà vai nặng mang.
Yên Bái trời sầu dâng núi cả
Thổ Tang đất thảm ngút mây ngàn.
Tình riêng đứt đoạn trên dương thế
Nghĩa lớn hẹn nhau dưới suối vàng.
“Vạn Tuế Việt Nam” * hồn bất khuất
“Thành nhân” ** sử Việt khắc tên chàng.

UYÊN THÚY LÂM

* Nguyễn Thái Học hô vang “Việt Nam Vạn Tuế” trước khi bị hành quyết.

** Do câu “Không thành công thì thành nhân”

* * *

Bài 2

KHÓC CÔ GIANG

Đền Hùng nên nghĩa thiếp theo chàng
Đồng chí đồng tâm trách nhiệm mang.
Yên Bái* đầu rơi đen vận nước
Võng La tang phủ trắng mây ngàn.
Chàng về âm phủ chiêu binh tướng
Thiếp biệt dương gian trọn đá vàng**.
Chung bóng đời nay không vẹn nữa
Nghìn sau duyên kiếp mãi bên chàng.

THIÊN DUYÊN

* Anh hùng Nguyễn Thái Học sinh ngày 1 tháng 12 năm 1902 (Nhâm Dần) tại làng Thổ Tang, tổng Lương Điền, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên. Nay là Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Cuộc khởi nghĩa chống xâm lược Pháp thất bại, Đảng trưởng Nguyễn Thái Học và 12 Đồng chí bị xử tử ngày 17.6.1930 tại Yên Bái.

** Ngày hôm sau Cô Giang mua vuông vải trắng để tang chồng. Cô đáp tàu về làng Thổ Tang lạy tạ cha mẹ chồng (Ông Nguyễn văn Hách và Bà Nguyễn thị Quỳnh). Từ biệt mọi người Cô Giang đến Xóm Mới, xã Đông Vệ cách làng Thổ Tang không xa, giáp quốc lộ số 2. Tại đây đề tròn nghĩa với người đã khuất, Cô Giang đã tự sát bằng khẩu súng lục mà Nguyễn Thái Học đã tặng Cô ở đền Vua Hùng năm nào.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*