1 Comment

  1. Đây là chương trình rất ích lợi cho đồng hương Việt Nam. Giáo Sư Tâm Nguyễn là nhà nghiên cứu bệnh tiểu đường cùa bà con gốc Việt rất uy tín. Mời quý vị tham gia vào chương trình này để giúp các nhà nghiên cứu có dữ kiện chính xác về bệnh tiểu đường của người Mỹ gốc Việt và các chuyên gia y tế phục vụ đồng bào gốc Việt tích cực và hiệu quả hơn.

    Trần Thành, Giáo Sư Về Hưu, Boston College

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*