21/5/2023: Vòng Tay Cha Mẹ Việt Mời Tham Dự Picnic

Xin chào quý phụ huynh

Bên dưới là thông tin đăng kí tham gia picnic cùng với nhóm VTCMV vào

Ngày 21 tháng 5 năm 2023 từ 11 giờ trưa – 1 giờ chiều
Tại Houghton Pond, thành phố Milton.

Xin quý phụ huynh đăng kí bằng cách điền mẫu đơn này:

https://forms.gle/vrrbQrqpFsRAHrjw7

trước ngày 10/5/2023 để BTC kịp chuẩn bị.

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.

Vòng Tay Cha Mẹ Việt (VTCMV)
The Circle of Vietnamese Parents of Greater Boston

Email: Vongtaychameviet@gmail.com

Website: vongtaychameviet.com

Facebook: https://www.facebook.com/vongtaychame

Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/vongtaychameviet

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCR0nX50PstAxzo5FlFYKkAA/videos

Thư viện tài nguyên: https://issuu.com/vongtaychameviet

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*