Phượng Ca: Dân Ca Quốc Nhạc 50 Năm 1969-2019

Quá hay!
Phải khâm phục tinh thần yêu âm nhạc của những người thực hiện chương trình và những người tham dự trong chương trình này; kể cả những bạn người Pháp đã đặc biệt tham dự. Họ thật dễ thương!
Một chương trình âm nhạc Việt Nam tuyệt vời nơi xứ người do những người yêu âm nhạc Việt Nam thực hiện.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*