Văn Phòng Thăng Tiến Di Dân Tặng Quỹ Để Thúc Đẩy Nhập Tịch Công Dân Hoa Kỳ

Để Phổ biến Tổng quát:
Liên lạc: Văn Phòng Thị Trưởng đặc trách Thăng Tiến Di Dân
Quản Lý Truyền Thông: Pai En Yu – paien.yu@boston.gov

Thị Trưởng Michelle Wu và Văn Phòng Thăng Tiến Di Dân Tặng Quỹ Để Thúc Đẩy Nhập Tịch Công Dân Hoa Kỳ

$50.000 dành cho năm tổ chức phi lợi nhuận để hỗ trợ các chương trình chuẩn bị nhập tịch công dân Hoa kỳ

BOSTON – Thị Trưởng Michelle Wu và Văn Phòng Thăng Tiến Di Dân (Mayor’s Office for Immigrant Advancement – MOIA) đang cấp $50.000 dưới hình thức các quỹ nhỏ cho năm tổ chức phi lợi nhuận nhằm mở rộng các chương trình giúp những người có thẻ xanh trở thành công dân Hoa Kỳ.

Các khoản trợ cấp từ $2.000 đến $12.000 dành cho các chương trình bao gồm các lớp học, hướng dẫn và làm thủ tục nhập tịch công dân Hoa kỳ.

“Trở thành công dân Hoa Kỳ là một cột mốc quan trọng nhưng chúng ta biết rằng đối với nhiều người trong cộng đồng chúng ta, đây có thể là một tiến trình tốn kém, đáng lo và dường như không bao giờ xong”. Thị Trưởng Michelle Wu cho biết. “Tôi biết ơn MOIA và các tổ chức này vì tầm quan trọng của họ trong việc làm giảm bớt các trở ngại về nhập tịch công dân bằng các chương trình sáng tạo dành cho cộng đồng.”

“Rất nhiều người di dân muốn trở thành công dân Hoa Kỳ nhưng cảm thấy ngại ngùng vì yếu tố chi phí, các thắc mắc về tiến trình và thậm chí là mối lo làm sao vượt qua các thủ tục ấn định,” Monique Tú Nguyễn, Giám Đốc Điều Hành Văn Phòng Thăng Tiến Di Dân cho biết. “Bằng cách cung cấp các khoản trợ cấp nhỏ cho các tổ chức phi lợi nhuận đa dạng, người di dân có thể nhận được trợ giúp thông qua các tổ chức đáng tin cậy trong cộng đồng họ đang sống.”

Có năm tổ chức địa phương được chọn để nhận tài trợ từ Quỹ Nhỏ nhằm Thúc Đẩy Tiến trình Nhập Tịch Công Dân của MOIA. Đó là:

Agencia ALPHA: Tài trợ sẽ tăng khả năng cung cấp các lớp học về nhập tịch công dân.

Azerbaijani Society of New England (Hiệp Hội Người Azerbaijan ở New England): Tổ chức sẽ tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức về nhập tịch công dân và bắt đầu các lớp trau dồi kiến thức để chuẩn bị cuộc sát hạch dành cho cộng đồng người Azerbaijan.

Nigerian American Multi-Service Association (Hội Đa Dịch Vụ Người Mỹ Gốc Nigeria): khoản trợ cấp nhỏ sẽ giúp khởi động “Chương Trình Tiến đến Nhập tịch Công Dân” mới, tập trung vào hoạt động tiếp cận và hỗ trợ ghi danh cho những người có thẻ xanh trong cộng đồng người châu Phi.

Project Citizenship: Tài trợ sẽ hỗ trợ xây dựng mạng thông tin trực tuyến miễn phí để hướng dẫn mọi người trong tiến trình ghi danh nhập tịch.

Vietnamese American Civic Association (Việt Mỹ Dân Vụ Hội): Tổ chức sẽ giúp cộng đồng người Việt chuẩn bị các cuộc phỏng vấn nhập tịch công dân qua các buổi thực tập từng người và theo nhóm.

Trở thành công dân Hoa Kỳ đem lại nhiều quyền lợi chỉ dành riêng cho một người thật sự là thành viên trong cộng đồng, có quyền bầu cử, và sinh sống ở Hoa Kỳ mà không thể bị trục xuất. Có khoảng 30.000 cư dân ở Boston đủ điều kiện trở thành công dân Hoa Kỳ.

“Việc trở thành công dân của một quốc gia sau nhiều năm sinh sống ở đây là điều mà nhiều người trong cộng đồng của chúng ta thực sự mong đợi,” ông Godwin Nnanna, Chủ Tịch Hiệp Hội Đa Dịch Vụ dành cho Người Mỹ Gốc Nigeria cho biết. “Khoản trợ cấp này sẽ giúp biến giấc mơ đó trở thành hiện thực đối với một số người có thẻ xanh trong cộng đồng chúng ta.”

“Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của Thành Phố trong vấn đề quan trọng này,” Thuận Trần, Giám Đốc Điều Hành Việt Mỹ Dân Vụ Hội chia sẻ. “Điều này cho thấy Thành phố đã thấu hiểu và ghi nhận các vấn đề chung mà cộng đồng người di dân phải đối mặt hiện nay. Khoản trợ cấp nhỏ này chắc chắn sẽ hỗ trợ những nỗ lực không ngừng của chúng tôi để giúp người Việt có thẻ xanh đủ tự tin bước vào cuộc phỏng vấn nhập tịch công dân.”

Các khoản trợ cấp nhỏ này sẽ hỗ trợ xây dựng chương trình từ tháng 3 cho đến tháng 9 năm 2023.

Bất cứ ai muốn tham dự các chương trình này đều có thể liên lạc trực tiếp với các tổ chức đã nêu.

* * *

Giới Thiệu về Văn Phòng Thăng Tiến Người Di Dân của Thị Trưởng Boston

Văn Phòng Thăng Tiến Di Dân (Mayor’s Office for Immigrant Advancement – MOIA) nỗ lực tăng cường mọi khả năng tham gia trọn vẹn và bình đẳng vào đời sống kinh tế, dân sự, xã hội và văn hóa tại thành phố Boston của những người nhập cư. MOIA cũng vận động công chúng biều dương và biết ơn về những đóng góp của những người nhập cư cho Thành phố.

Để tìm hiểu thêm, mời truy cập vào mạng: boston.gov/immigrants

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*