Cáo Phó – Phân Ưu – Chương Trình Tang Lễ Của Ông Vincentê Đỗ Quốc Phú

Kính mời quý Hội Viên Diên Hồng nếu có thể đến viếng Linh Cửu ông Phú và chia buồn với gia đình anh Bằng cùng tang quyến vào lúc 7 giờ tối ngày Thứ Sáu 16 tháng 12, 2022 tại McHoul Funeral, 354 Adams Street, Dorchester, MA 02122

Đỗ Đăng Doanh
Hội trưởng Hội Diên Hồng

1 Comment

  1. Thành kính phân ưu,
    Chúng tôi thành kính phân ưu cùng tang gia ông Vincente Đổ quốc Phú và nguyện xin Thiên Chúa Nhân Lành đưa linh hồn Vincente sớm về hưởng nhan thánh Ngài!
    Chân thành Hội Diên-Hồng đã thông báo!
    Gia đình Nguyễn thanh Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*