Ba Câu Hỏi “Trưng Cầu Dân Ý” Trong Phiếu Bầu Ngày 6/11/208 Tại Massachusetts

Ba câu hỏi dưới đây sẽ được in trên tất cả các lá phiếu cho Cuộc Bầu Cử Tiểu Bang tại Massachusetts vào ngày 6 tháng 11 năm 2018. Nếu có thêm các câu hỏi của địa phương hoặc không ràng buộc, các câu hỏi này sẽ được liệt kê sau ba câu hỏi này.

Câu hỏi #1

Quí vị có chấp thuận một đạo luật tóm tắt dưới đây, mà Thượng viện hoặc Hạ viện Tiểu bang không đưa ra bỏ phiếu vào ngày hoặc trước ngày 2 tháng 5 năm 2018 không?

TÓM LƯỢC
Dự Luật này sẽ giới hạn số lượng bệnh nhân có thể được chỉ định cho từng y tá đang phục vụ tại các bệnh viện và một số cơ sở chăm sóc sức khỏe khác ở Massachusetts. Số lượng bệnh nhân tối đa giao cho mỗi y tá sẽ thay đổi theo loại và mức độ chăm sóc, như sau:
• Trong các phòng có bệnh nhân cần chăm sóc từ trung cấp trở xuống: 3 bệnh nhân cho một y tá;
• Trong các phòng gây mê hoặc phòng mổ: 1 bệnh nhân đang gây mê cho mỗi y tá; 2 bệnh nhân sau khi gây mê cho mỗi y tá;
• Trong phòng cấp cứu: 1 bệnh nhân đang nguy kịch cần theo dõi sát cho mỗi y tá (hoặc 2 nếu y tá đánh giá tình trạng của mỗi bệnh nhân đã ổn định); 2 bệnh nhân khẩn cấp chưa ổn định cho mỗi y tá; 3 bệnh nhân khẩn cấp đã ổn định cho mỗi y tá; hoặc 5 bệnh nhân không khẩn cấp đã ổn định cho mỗi y tá;
• Ở các phòng có sản phụ: (a) bệnh nhân đang sinh con: 1 bệnh nhân/y tá; (b) trong khi sinh và suốt hai giờ sau khi sinh: 1 mẹ/y tá và 1 con/y tá; (c) nếu tình trạng của người mẹ và em bé được xác định là ổn định: 1 mẹ và con hay các con cho mỗi y tá; (d) sau khi sinh: 6 bệnh nhân/y tá; (e) các em bé cần chăm sóc trung cấp hoặc liên tục: 2 em bé/y tá; (f) trẻ sơ sinh khỏe mạnh: 6 em bé/y tá;
• Ở các phòng có bệnh nhân trẻ em, người lớn, giải phẫu, theo dõi sát hoặc quan sát/điều trị ngoại trú, hoặc bất kỳ điều trị nào khác: 4 bệnh nhân/y tá; và
• Trong các phòng có bệnh nhân tâm thần hoặc phục hồi chức năng: 5 bệnh nhân/y tá.
Dự Luật sẽ yêu cầu cơ sở cung cấp y tế phải tuân thủ các giới hạn chỉ định bệnh nhân mà không cắt giảm mức độ điều dưỡng, dịch vụ, bảo trì, nhân viên văn phòng, chuyên môn và các nhân viên điều hành khác.
Dự Luật cũng yêu cầu mọi cơ sở cung cấp y tế phải soạn thảo một văn bản hữu hiệu cho bệnh nhân từng phòng để lượng giá tình trạng của mỗi bệnh nhân. Văn bản này sẽ được các y tá sử dụng để quyết định liệu giới hạn bệnh nhân có nên hạ thấp hơn giới hạn của Dự luật tại bất kỳ thời điểm nào.
Ủy ban Chính sách Y tế của Tiểu bang được yêu cầu ban hành các quy định để thực hiện đạo luật này. Ủy ban có thể thanh tra kiểm soát việc tuân thủ luật lệ. Bất kỳ cơ sở y tế nào nhận được thông báo của Ủy ban về việc khiếu nại hoặc vi phạm phải gửi một văn bản gồm kế hoạch thi hành đạo luật đến cho Ủy ban. Ủy ban có thể báo cáo vi phạm cho Tổng chưởng lý Tiểu bang, người có thể nộp đơn kiện tòa án phạt tiền lên đến 25.000 đô la cho mỗi vi phạm cũng như tối đa 25.000 đô la cho mỗi ngày vi phạm tiếp theo sau khi Ủy ban đã thông báo cho cơ sở y tế vi phạm. Ủy ban Chính sách Y tế được yêu cầu thiết lập một số điện thoại miễn phí tiếp nhận các khiếu nại và một trang mạng đăng tải các khiếu nại, các kế hoạch tuân thủ và các vi phạm.
Dự Luật cấm áp dụng kỷ luật hoặc trù dập bất kỳ nhân viên nào đã tuân theo các giới hạn ấn định trong đạo luật. Dự Luật sẽ yêu cầu mọi cơ sở y tế phải niêm yết tại chỗ, từ phòng bệnh nhân đến phòng đợi bản quy định giải thích các giới hạn tỷ lệ bệnh nhân/y tá và cách báo cáo vi phạm. Mỗi ngày, một cơ sở y tế không niêm yết bản quy định sẽ bị phạt tiền từ $250 đến $2,500.
Các điều khoản của Dự luật sẽ bị đình chỉ khi Tiểu bang hoặc liên bang ban hành tình trạng khẩn cấp về sức khỏe công cộng.
Dự Luật này, nếu có phần nào bị tuyên bố là bất hợp lệ, các phần khác vẫn có hiệu lực. Dự Luật sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019.

Bỏ phiếu CÓ sẽ giới hạn số bệnh nhân có thể được chỉ định cho một y tá tại các bệnh viện và một số cơ sở chăm sóc sức khỏe khác.
Bỏ phiếu KHÔNG sẽ không thay đổi luật lệ hiện hành liên quan đến giới hạn bệnh nhân/y tá.

* * *

Câu hỏi #2

Quí vị có chấp thuận một đạo luật tóm tắt dưới đây, mà Thượng viện hoặc Hạ viện Tiểu bang không đưa ra bỏ phiếu vào ngày hoặc trước ngày 2 tháng 5 năm 2018 không?

TÓM LƯỢC
Dự Luật này sẽ đặt ra một Ủy ban Dân sự để cứu xét và đề nghị các tu chính án cho Hiến pháp Hoa Kỳ để công bố rằng các tập đoàn không có quyền Hiến định giống như cá nhân mà việc đóng góp và chi tiêu của những cuộc vận động phải được tiến hành theo luật.
Bất kỳ cư dân nào tại Massachusetts mang quốc tịch Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin được chỉ định vào Ủy ban gồm 15 thành viên, và các thành viên này sẽ làm việc không lương. Thống đốc, Tổng trưởng Tiểu bang, Tổng chưởng lý Tiểu bang, Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Tiểu bang, mỗi người sẽ đề cử ba thành viên cho ủy ban và, trong việc đề cử này, bảo đảm sao nên có đông đủ các đại diện phản ánh mọi miền trên toàn Tiểu bang, khuynh hướng chính trị và thành phần các sắc dân.
Ủy ban sẽ được yêu cầu nghiên cứu và lấy lời khai nhân chứng, rồi sau đó đưa ra một báo cáo về (1) tác động của chi tiêu cho chính trị tại Massachusetts; (2) bất kỳ hạn chế nào về quyền hạn của Tiểu bang đặt luật kiểm soát các công ty và các thực thể khác theo các quyết định của Tối cao Pháp viện cho phép các công ty có một số quyền hiến định; (3) khuyến nghị tu chính hiến pháp; (4) một phân tích các tu chính án được trình lên Quốc hội; và (5) khuyến nghị việc xúc tiến các đề xuất tu chính Hiến pháp Hoa Kỳ.
Ủy ban phải tuân thủ Luật Họp Khoáng Đại và Công khai Hồ Sơ của Tiểu Bang. Báo cáo đầu tiên của ủy ban phải hoàn tất vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, và Tổng trưởng Tiểu bang phải đệ trình bản báo cáo này cho Cơ quan lập pháp Tiểu bang, Quốc hội Liên bang và Tổng thống Hoa Kỳ.
Dự Luật phải ghi rõ, nếu có bất kỳ phần nào của Dự luật bị tuyên bố là bất hợp lệ, các điều khoản khác vẫn có hiệu lực cưỡng hành. Dự Luật sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019.

BỎ PHIẾU CÓ sẽ đặt ra một Ủy ban Dân sự để xúc tiến dự thảo một tu chính án cho Hiến pháp Hoa Kỳ để hạn chế ảnh hưởng của tài chánh trong việc vận động tranh cử và công nhận rằng các tập đoàn không có quyền Hiến định giống như cá nhân.
BỎ PHIẾU KHÔNG sẽ không thành lập Ủy ban này.

* * *

Câu hỏi #3

Quí vị có chấp thuận một đạo luật được tóm tắt dưới đây, mà Thượng viện và Hạ viện đã chấp thuận vào ngày 7 tháng 7 năm 2016 trước đây không?

TÓM LƯỢC

Luật này bổ sung thêm nhận dạng giới tính vào danh sách các diện bị cấm phân biệt đối xử tại những nơi cư trú công cộng, khu nghỉ dưỡng, hoặc vui chơi giải trí. Những diện như vậy cũng bao gồm sắc tộc, màu da, tín ngưỡng, nguồn gốc, giới tính, khuyết tật và dòng tộc. “Nơi ở công cộng, khu nghỉ dưỡng hoặc giải trí” được định nghĩa trong luật hiện hành là bất kỳ nơi nào mở cửa đón nhận và chào đón công chúng, chẳng hạn như khách sạn, cửa hàng, tiệm ăn, nhà hát, cơ sở thể thao và bệnh viện. “Nhận dạng giới tính” được định nghĩa là một người được coi là mang giới tính đó, qua ngoại hình hoặc hành vi, cho dù có khác với nét sinh lý truyền thống của người đó hay giới tính được gọi khi sinh ra.
Luật này cấm phân biệt đối xử dựa trên nhận dạng giới tính trong việc nhập bệnh viện hoặc điều trị cho một người tại bất kỳ nơi ở công cộng nào. Luật yêu cầu bất kỳ nơi nào có khu vực riêng biệt cho nam và nữ (như nhà vệ sinh) được cho phép vào và sử dụng mọi tiện nghi trang bị phù hợp với nhận dạng giới tính của người đó. Luật cũng cấm người chủ hoặc người quản lý các địa điểm công cộng dùng quảng cáo hoặc biển báo cho việc phân biệt đối xử dựa trên nhận dạng giới tính.
Luật này yêu cầu Ủy ban Chống Phân biệt Đối xử của Tiểu bang thông qua các quy tắc hoặc chính sách và đưa ra các khuyến nghị để áp dụng luật này. Luật cũng yêu cầu Tổng chưởng lý Tiểu bang ban hành các quy định hoặc hướng dẫn về việc truy tố bất kỳ người nào cố tình lạm dụng nhận dạng giới tính cho một mục đích sai trái.
Các điều khoản của luật này quy định việc sử dụng các địa điểm công cộng có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2016. Các điều khoản còn lại có hiệu lực kể từ ngày 8 tháng 7 năm 2016.

BỎ PHIẾU CÓ sẽ giữ nguyên luật hiện hành, cấm phân biệt đối xử dựa trên nhận dạng giới tính ở những địa điểm công cộng.
BỎ PHIẾU KHÔNG sẽ hủy bỏ quy định này của luật áp dụng tại các địa điểm công cộng.

Mời đọc nguyên bản Anh ngữ:
https://www.sec.state.ma.us/ele/ele18/ballot_questions_18/ballot_questions18.htm

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*