Bỏ Phiếu Sớm Tại Boston Cho Cuộc Bầu Tháng 11/2018 Ở Massachusetts

Dưới đây là lịch trình và địa điểm Quí vị có thể bỏ phiếu sớm tại Boston cho cuộc bầu toàn tiểu bang Massachusetts vào tháng Mười Một 2018.

Phỏng dịch bài viết của Kristin Toussaint
Quí vị có đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu năm 2016 tại Massachusetts không?
(Ảnh: Derek Kouyoumjian/Metro)

Quí vị có muốn đi bỏ phiếu trong cuộc bầu tại Massachusetts vào tháng 11 này không? Có dịp may rồi – Thị trưởng Marty Walsh đã thông báo cho biết: Thành phố Boston sẽ cho bỏ phiếu sớm năm nay.

Các phiếu để trả lời các câu hỏi của tiểu bang Massachusetts đã được tổng kết, vì vậy cư dân chỉ cần biết ngày giờ và địa điểm để đi bỏ phiếu. Bỏ phiếu sớm tại Boston sẽ bắt đầu vào thứ Hai, ngày 22 tháng 10 và cho đến thứ Sáu, ngày 2 tháng 11, sẽ giúp cư dân có cơ hội bỏ phiếu trước cuộc bầu của tiểu bang ngày 6 tháng 11.

Ủy Ban Bầu Cử Thành phố Boston đã đồng thanh chấp thuận việc bỏ phiếu sớm tại Boston cho cuộc bầu năm nay 2018. Việc bỏ phiếu sớm lần đầu tiên được tổ chức trên toàn tiểu bang trong cuộc bầu năm 2016, và được coi là thành công. Ở Boston, có 47,845 người đã bỏ phiếu sớm, chiếm 11,6% cử tri ghi danh, và tính trên toàn tiểu bang, có hơn 1 triệu cư dân, hoặc 23% cử tri ghi danh, đã đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử.

Thị trưởng Walsh cho biết trong một tuyên bố: “Việc bảo đảm tất cả cử tri ở Boston có dịp thuận tiện đi bỏ phiếu, và tùy theo thời giờ thích hợp, là điều cần thiết để gia tăng tỷ lệ cử tri đi bầu”. “Bỏ phiếu là cốt lõi việc thực thi nền dân chủ của chúng ta, tôi khuyến khích cử tri ở Boston tận dụng mọi tiện lợi mà thành phố nổ lực cung cấp cho các cuộc bầu cử.”

Bỏ phiếu sớm tại Boston

Tất cả cư dân đã ghi danh đi bầu tại thành phố Boston đều có quyền được bỏ phiếu sớm tại bất cứ phòng phiếu nào cho phép bỏ phiếu sớm tại Boston. Không giống như bỏ phiếu vắng mặt, cử tri không cần phải giải thích lý do muốn bỏ phiếu sớm, vì chính mình đang đi bầu. Muốn có tên trong danh sách đi bầu, cư dân phải ghi danh ít nhất 20 ngày trước ngày đầu phiếu (ngày 17 tháng 10/2018).
Để kiểm xem có tên trong danh sách cử tri hay không xin mời vào trang mạng:
https://www.sec.state.ma.us/VoterRegistrationSearch/MyVoterRegStatus.aspx

Các địa điểm có phòng Bỏ phiếu sớm tại Boston

Tòa thị chính sẽ là địa điểm chính để bỏ phiếu sớm tại Boston. Văn phòng Bầu cử sẽ cho bỏ phiếu từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, suốt thời gian hai tuần ấn định. Vào các ngày thứ Ba và thứ Năm, tòa thị chính sẽ mở cửa trễ hơn, cho đến 8 giờ tối cho những ai muốn bỏ phiếu sớm.

Các địa điểm bỏ phiếu rải rác cũng sẽ sẵn sàng trên toàn thành phố vào các ngày thứ Ba và thứ Năm trong thời gian bỏ phiếu sớm và sẽ mở cửa từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối.

Lịch Bầu cử sớm tại Boston năm 2018 cũng bao gồm hai ngày cuối tuần được bỏ phiếu sớm là thứ Bảy, 27 tháng 10 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 10. Trong dịp cuối tuần này, sẽ có chín địa điểm bỏ phiếu – một địa điểm cho mỗi đơn vị hội đồng thành phố – sẽ mở cửa cả hai ngày từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Dưới đây là Lịch trình đầy đủ v/v Bỏ phiếu sớm tại Boston.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*