2/11/2018: Mời Tham Dự Hội Thảo Phụ Huynh Có Con Em Học Trường Công Lập Boston

Xin trân trọng kính mời qúy phụ huynh học sinh, qúy hội đoàn, qúy thân hào nhân sĩ và toàn thể qúy đồng hương cùng đến tham dự buổi Hội Thảo Phụ Huynh Học Sinh  vào Thứ Sáu Ngày 2 Tháng 11 Năm 2018  từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối  Tại: Bruce C. Bolling Building, 2300 Washington Street, 2nd Floor, Roxbury, MA 02120.

Sự hiện diện của qúy vị nói lên tiếng nói chung, sự quan tâm của qúy vị cũng như tầm quan trọng trong vai trò của phụ huynh trong trường Công Lập Boston.

Có 3 đề tài sẽ được thảo luận trong buổi hội thảo:

  • Luật mới về chương trình học hay còn gọi là LOOK Act
  • Tầm quan trọng và vai trò của phụ huynh trong trường
  • Dịch vụ thông dịch trong trường Công Lập Boston

Để Ghi Danh Tham Gia Buổi Hội Thảo, Xin Qúy Vị Bấm Vào Dưới Đây:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffrx4N2i1hfJD4_pqLRjMEfJcfkRVyo_0_PtqS0kr79zwHjQ/viewform

Có cung cấp giữ trẻ, thông dịch viên và thức ăn

Đồng thời xin gửi kèm qúy vị tờ flyer của buổi họp. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Phươngđài ở số 617-635-9435 hoăc email về pnguyen6@bostonpublicschools.org 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*