22/1/2021: Mời Tham Dự Buổi Họp Báo Ra Mắt Chuỗi Phim Tài Liệu “Red China Threats To The World”

Thiệp Mời

Trân trọng kính mời Qúy Vị tham dự buổi họp báo ra mắt chuỗi phim tài liệu:
“Red China Threats To The World”
Do Phong Trào Việt Hưng (PTVH)
Movement for the Renaissance of Vietnam (MRVN)
Thực hiện và Giới Thiệu

Qua phương tiện trực tuyến (Google Meet) (tín hiệu và mật mã sẽ gửi ra sau khi có phúc đáp)
Ngày: Thứ Sáu, ngày 22 tháng 1, 2021
Giờ: 4:00pm PST, 6:00pm CST, 7:00pm EST (Giờ Hoa Kỳ)

Chương Trình:

– TS Nguyễn Võ Long, Chào mừng quan khách, giới thiệu mục tiêu, đường hướng hoạt động của PTVH.
– Trình chiếu đoạn phim
– Giới thiệu producer
– Thảo luận và giải đáp thắc mắc

*** Xin Lưu Ý: Vui Lòng phúc đáp trước ngày 20/1/2021, qua
Email: ramat-CCPThreats@viet-hung.org

*** Vui lòng ghi rõ Quý danh người đại diện Tổ Chức, số người tham dự, tên Tổ Chức, email address, và Điện thoại (tùy nghi)

*** Mọi thắc mắc, xin email về Phan Dụy: wfgduy52@gmail.com,
hoặc điện thoại, Phạm Văn Nam: 617-992-4283

Trân trọng Kính mời

Phong Trào Việt Hưng

www.viet-hung.org
https://www.facebook.com/phongtraoviethung

1 Comment

  1. ” Red China Threats To the Word “? Tiêu đề này phong Trào Việt-Hưng có nên giả thích thêm ” Word ” là Word nào để khán thính giả có thể tìm hiểu trước hay Phong Trào dành cho đến khi thực hiên buổi họp báo?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*