Cần Trợ Giúp Trong Cơn Đại Dịch !

TRỢ GIÚP VỀ NHÀ Ở

ĐUỔI NHÀ: Lệnh cấm đuổi nhà của Massachusetts đã chấm dứt vào ngày 17 tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên, những người thuê nhà không thể trả tiền thuê nhà nên nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà của tiểu bang và vẫn có một số biện pháp bảo vệ theo lệnh cấm trục xuất của liên bang cho đến cuối năm. Asian Outreach đã có một thông báo một trang về các nguồn trợ giúp này bằng các tiếng Anh, tiếng Việt, và tiếng Hoa. Xin gọi các số dưới đây khi gặp các trường hợp khẩn cấp về nhà ở:
– Tiếng Việt và tiếng Hoa: 617-603-1809
– Tiếng Anh: 617-603-1807

HỖ TRỢ TIỀN THUÊ: Những hộ gia đình không thể trả tiền thuê nhà có thể đủ điều kiện để được tiểu bang hỗ trợ lên đến $10.000. Để được giúp đỡ nộp đơn, xin gọi các số dưới đây:
– Tiếng Việt: 617-804-2456 (VietAID)
– Tiếng Anh: 211 hoặc Metro Housing Boston

SƯỞI VÀ ĐIỆN: Các hộ gia đình có thu nhập thấp có thể được hưởng từ Chương trình Hỗ trợ Năng lượng cho Gia đình Có Thu nhập Thấp (LIHEAP). Các hộ gia đình nhận được các phúc lợi như SSI, EAEDC, SNAP, MassHealth, và những hộ gia đình khác có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ. Xem thông báo đính kèm để đặt lịch hẹn ngay hôm nay. Nhớ nộp hồ sơ sớm!

HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LÀM VIỆC

Trong đại dịch COVID-19, nhiều công nhân, bao gồm cả thợ làm móng, đang mất lợi tức trong mùa đông. Nếu bất kỳ công nhân nào mà bạn biết có thắc mắc về trợ cấp thất nghiệp hoặc các nguồn trợ giúp khác, xin liên lạc với chúng tôi theo số 617-603-1809. Để lại tin nhắn và chúng tôi sẽ trả lời ngay.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*