Boston: Bầu Sơ Bộ Vào Ngày 1 Tháng 9 Và Các Địa Điểm Bỏ Phiếu Sớm

Sở Bầu cử Thành phố Boston hôm nay công bố đã chuẩn bị trước cho ngày 1 tháng 9 năm 2020 bầu sơ bộ cấp tiểu bang, bao gồm các cuộc tranh cử vào Thượng viện và Hạ viện liên bang, Hội đồng Thống đốc, Thượng viện và Hạ viện tiểu bang và Công chứng viên.

Việc bỏ phiếu sớm sẽ sẵn sàng những ngày trước cuộc bầu phiếu, từ Thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 đến thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2020. Các địa điểm bỏ phiếu sớm ở địa phương như sau:

– Phòng ăn trường Richard J. Murphy, 1 Worrell Street, Dorchester, MA 02122 sẽ là địa điểm bỏ phiếu sớm vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 22 & 23 tháng 8 từ 11:00 giờ sáng đến 7:00 giờ tối.

– Trung tâm Cộng đồng BCYF Perkins/Phòng tập thể dục của trường Lee, 155 Talbot Avenue, Dorchester, MA 02124 sẽ là địa điểm bỏ phiếu sớm vào Thứ Năm, ngày 27 tháng 8 từ 12:00 giờ trưa đến 8 giờ tối

– Phòng tập thể dục của trường Mildred Avenue, 5 Mildred Avenue, Mattapan, MA 02126 sẽ là địa điểm bỏ phiếu sớm vào Thứ Năm, ngày 27 Tháng 8 từ 12:00 giờ trưa đến 8 giờ tối

Tòa thị chính Boston cũng sẽ đóng vai trò là địa điểm bỏ phiếu sớm vào

Thứ Hai, ngày 24 tháng 8 từ 9:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều;
Thứ Ba, ngày 25 tháng 8 từ 9:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối;
Thứ Tư, ngày 26 tháng 8 từ 9:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều;
Thứ Năm, ngày 27 tháng 8 từ 9:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối; và
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 từ 9:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều.

Vào thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2020 lúc 8 giờ tối là ngày cuối để ghi danh đi bầu và Thứ Tư, ngày 26 tháng 8 là hạn chót để yêu cầu bỏ phiếu bằng thư.

Do đại dịch COVID-19, Sở Bầu cử sẽ thực hiện các quy trình về sức khỏe và an toàn trong thời gian bỏ phiếu sớm và vào ngày đi bầu. Tất cả nhân viên phòng phiếu ​​sẽ nhận được tấm che mặt, khẩu trang, găng tay, khăn lau khử trùng, bình xịt khử trùng và nước rửa tay. Việc lau sạch được làm tại mỗi địa điểm cứ sau hai đến ba giờ. Các cử tri xếp hàng chờ sẽ được yêu cầu đứng cách nhau 6 feet và đeo khăn che mặt.

Mỗi người có thể ghi danh đi bầu trực tiếp tại Sở Bầu cử ở Tòa thị chính, phòng 241, qua đường bưu điện, trên mạng hoặc qua Cơ quan Đăng bộ xe (RMV) trước 8 giờ tối ngày 22 tháng 8 năm 2020 để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Để hội đủ điều kiện bỏ phiếu, cư dân phải từ 18 tuổi trở lên và là công dân Hoa Kỳ.

Theo Dorchester Reporter ngày 5 tháng 8 năm 2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*