tranhoaithuboston30

tranhoaithuboston30

Nhà văn Trần Hoài Thư chụp hình kỷ niệm với BCH Cộng Đồng Việt Nam Massachusetts, từ trái qua phải: Chủ tịch Cộng Đồng Lê Anh Tuấn, bà Nguyễn Thị Bê (Hội Phụ Nữ), nhà thơ Phan Xuân Sinh, nhà văn Trần Trung Đạo, nhà thơ Hoa Văn, nhà văn Trần Hoài Thư, nhà văn Trần Doãn Nho, bác Trương Minh Lữ (HĐ Giám Sát), ông Diệp Bửu Long (Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*