Trần thu miên: Lục Bát Ơn Em

*riêng với U-Sa

Đi đâu cũng kiếm bạn bè
Đến đâu anh cũng lè phè vui chơi
Bây giờ đứng cuối cuộc đời
Chỉ xin giữ được bờ môi em nồng
Nhân sinh có cũng như không
Phù du một thoáng phiêu bồng thiên thu
Ơn em tình nặng thê phu
Theo anh chẳng ngại Đông-Thu nhọc nhằn
Ơn em ấm nệm mềm chăn
Bao nhiêu trôi nổi khó khăn chẳng sờn
Anh không có gì đẹp hơn
Dăm câu Lục Bát đền ơn em, rồi
Mai kia vào cõi mù khơi
Vài trang thơ cũ gói lời yêu em.

Trần thu miên 2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*