30/4/2020: Thánh Lễ Tưởng Niệm & Cầu Nguyện 45 Năm Quốc hận

Ghi dấu 45 năm Viễn Xứ 30.4.1975 – 30.4.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến với nghi thức Tưởng Niệm và Cầu Nguyện vào lúc 7 giờ tối Thứ Năm ngày 30.4.2020 do Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám Mục Giáo Phận Parramatta Chủ Tế.
Ghi chú: 7 giờ tối ở Sydney là 5 giờ sáng tại Boston – thứ Năm ngày 30/4/2020


THÔNG BÁO

Để ghi dấu đặc biệt 45 năm Viễn Xứ 30.4.1975-30.4.2020, CĐCGVN TGP Sydney sẽ tổ chức Thánh Lễ Trực Tuyến với những mục đích:
– Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam,
– Cầu nguyện cho các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do.
– Tri ân và cầu nguyện cho các quốc gia ân nhân và đặc biệt nước Úc Đại Lợi đã đón nhận người Việt Nam Tỵ Nạn.
– Cầu nguyện cho các đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt biển, vượt biên và trong các trại tỵ nạn.
– Cầu nguyện cho những người đang đấu tranh cho nhân quyền và Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam.
– Đặc biệt trong hoàn cảnh Đại Dịch Corona Vũ Hán này, chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho thế giới sớm thoát khỏi Đại Dịch.

Thánh Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho Quê Hương Việt Nam với chi tiết như sau:
Thánh Lễ Trực Tuyến với nghi thức Tưởng Niệm và Cầu Nguyện vào lúc 7 giờ tối Thứ 5 ngày 30.4.2020 do Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám Mục Giáo Phận Parramatta Chủ Tế.

Kính mời toàn thể CĐCGVN TGP Sydney tích cực hiệp thông bằng cách tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến tại gia đình quây quần bên nhau, thắp nến Bàn Thờ gia đình, tích cực tham dự với trọn vẹn tâm tình, cùng nhau cầu nguyện và hát chung với nhau, để hướng lòng hiệp thông sốt sắng cầu nguyện đặc biệt trong Thánh Lễ này.
Chúng ta không thể hiện diện chung với nhau lúc này, nhưng tất cả các gia đình và toàn thể Cộng Đồng cùng hiệp thông sốt sắng tích cực tham dự Thánh Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện. Đồng thời, toàn thể CĐCGVN TGP Sydney sẽ cùng nhau cầu nguyện với Kinh Mân Côi trong các gia đình vào tháng 5, Tháng Hoa kính Đức Mẹ. Tất cả tâm tình hiệp thông đầy ý nghĩa và đặc biệt này, Thiên Chúa qua sự bầu cử của Hiền Mẫu La Vang, sẽ ban hồng ân cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam, chúc lành cho đất nước Úc Đại Lợi, xua tan bóng đêm của Đại Dịch Corona Vũ Hán, mang lại bình an và chữa lành cho các gia đình và toàn thể CĐCGVN chúng ta.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Từ Ái, qua sự bầu cử của Hiền Mẫu La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúc lành cho toàn thể Cộng Đồng chúng ta.

Trong Chúa Kitô và Hiền Mẫu La Vang.

BTU và BTV.

25.4.2020.

Ghi chú:
Chúng ta thông báo đến tất cả HĐMV, các PTĐT rộng rãi để mọi người tham dự tích cực.
Phát động đọc Kinh Mân Côi gia đình suốt tháng 5, Tháng Hoa kính Đức Mẹ, để cầu cho sự bình an cho gia đình, cho thế giới, và nước Úc trong hoàn cảnh Đại Dịch.
Hát những bài rất phổ thông để tất cả các gia đình tham dự Thánh Lễ trực tuyến cùng hát, cầu nguyện, và hiệp thông.

* * *

Sydney (Australia – New South Wales) Thursday, April 30, 2020 at 7:00:00 pm
Boston (USA – Massachusetts) Thursday, April 30, 2020 at 5:00:00 am

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*