20/4/2020: Bắt Đầu Phun Thuốc Trừ Muỗi Tại Boston

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Để phổ biến rộng rãi

Liên lạc:
Caitlin McLaughlin
857-393-0002
cmclaughlin@bphc.org

VIỆC PHUN THUỐC TRỪ MUỖI SẼ BẮT ĐẦU TỪ THÁNG NÀY TẠI BOSTON

BOSTON – Thứ Tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020 – Sở Y tế Công cộng Boston (BPHC) xin thông báo đến cư dân và mọi người trong cộng đồng tại các vùng Hyde Park và West Roxbury về các đợt phun thuốc sắp tới để giúp ngăn ngừa muỗi sinh sôi ở các khu vực lân cận được đánh dấu. Sở BPHC cộng tác với Dự án Trừ Muỗi của Quận hạt Suffolk (SCMCP) nhằm bảo vệ cư dân Boston khỏi bị muỗi truyền bệnh.

Cơ quan SCMCP sẽ dùng máy bay trực thăng phun thuốc diệt ấu trùng, Bti, để trừ lăng quăng trên vùng úng ngập lớn.

• Các vùng úng ngập nước hiện đang được lượng giá bao gồm khu vực Fowl Meadow của Hyde Park, khu vực Hancock Woods gần VFW Parkway và Corey Street ở West Roxbury.
• Việc phun thuốc sẽ tiến hành trong khoảng thời gian từ 20 tháng 4 đến 24 tháng 4.
• Thuốc diệt ấu trùng muỗi trong dạng hột, được rải bằng máy bay trực thăng lượn thấp ngay trên vùng đất ngập nước.

Cư dân không cần dùng bất kỳ biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào cho việc phun thuốc này.

Các loài muỗi có nhiều thói quen sinh sản khác nhau, nhưng hầu hết đều muốn đẻ trứng gần nước – thường là trong đám cỏ dại hoặc trong nước đọng. Để ngăn ngừa muỗi sinh sản, Sở BPHC khuyên cư dân nên giảm thiểu những nơi có nước đọng quanh nhà. Mọi người nên lật úp các chậu không trồng hoa, xô đựng nước, xe cút kít và thùng rác không dùng; gom bỏ lá rụng và các rác vụn khác có thể làm nghẻn máng nước và đọng nước lại; vứt bỏ hoặc che chắn vỏ xe cũ; và che hồ bơi khi không sử dụng.

Bấm vào đây để biết thêm tin tức về công việc trừ muỗi của BPHC và sự hợp tác với SCMCP
http://bphc.org/whatwedo/infectious-diseases/mosquito-control/Pages/mosquito-control.aspx

Về Bti: Chất liệu được áp dụng, Bti (Bacillus thuringiensis var. israelensis), là một loại vi khuẩn tự nhiên được tìm thấy trong đất. Cơ quan EPA xếp loại Bti là một loại thuốc trừ sâu tương đối không độc hại. Bti được coi là một loại thuốc trừ sâu chọn lọc và thích ứng với môi trường, ảnh hưởng đến ấu trùng muỗi và một số côn trùng thủy sinh có liên quan chặt chẽ với loài ruồi. Một khi được dùng, Bti ở trạng thái lơ lửng trong nước từ 24 đến 48 giờ và sau đó phân hủy khi lắng xuống đáy. Tên sản phẩm của Bti là VectoBac GR (EPA Reg. #73049-486).

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Dự án Trừ Muỗi Quận hạt Suffolk tại số 781-899-5730.

# # #

Về Sở Y tế Công cộng Boston

Sở Y tế Công cộng Boston, cơ quan y tế lâu đời nhất Hoa kỳ, là một cơ quan công và độc lập cung cấp nhiều dịch vụ và chương trình y tế. Sở được quản lý bởi một hội đồng gồm bảy thành viên do Thị trưởng Boston bổ nhiệm.

Phục vụ công chúng và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ hữu hiệu là nền tảng của sứ mệnh được nêu – để bảo vệ, gìn giữ và quảng bá mọi lãnh vực sức khoẻ và phúc lợi của tất cả cư dân Boston, đặc biệt là những người dễ bị bỏ quên nhất. Sở có hơn 40 chương trình được quy tụ trong sáu phòng phụ trách: Sức khoẻ Trẻ em, Thanh thiếu niên và Gia đình; Y tế Cộng đồng; Dịch vụ Vô gia cư; Bệnh truyền nhiễm; Dịch vụ Phục hồi; và Dịch Vụ Y Tế Cứu Cấp.

Boston Public Health Commission, 1010 Massachusetts Ave, Second Floor, Boston, MA 02118

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*