Sinh Hoạt Miễn Phí Mừng 4 Tháng 7 Tại Boston

The Boston Calendar is in Boston, MA.

Một màn bắn pháo bông quy mô sẽ trình diễn trên Boston Harbor vào ngày Thứ Bảy như một phần của Harborfest, một trong những lễ hội lớn nhất và lâu đời nhất trong ngày Quốc khánh trên toàn quốc. Chúng tôi đã tổng hợp thêm thông tin chi tiết cùng với 87 hoạt động MIỄN PHÍ khác diễn ra tại Boston trong tuần này và được liệt kê dưới đây:

1) Open Newbury Street (Su): bit.ly/-v8T
2) Boston Harbor Fireworks (Sa): bit.ly/-Sat
3) Chowderfest (Mo): bit.ly/-yUm
4) Hrvd Art Museums @ Nite (Th): bit.ly/-FrY
5) Somerville Fireworks (Th): bit.ly/-RzB
6) ‘Jaws’ @ Revere Beach (Th): bit.ly/-Jai
7) Boston Harborfest (Sa-Tu): bit.ly/-Fes
8) Boston Pops Fireworks (Tu): bit.ly/ii-j
9) Free Cheese (Sa): bit.ly/-NvJ
10) Night Shift Summer Party (Sa): bit.ly/-WvU
11) USS Constitution Underway (Tu): bit.ly/i-ij
12) Draper Moon Exhibit (Fr): bit.ly/-WvJ
13) USS Constitution Party (Tu): bit.ly/-iij
14) Fireworks @ The Anchor (Sa): bit.ly/-Iiv
15) Summer Salsa Nights (Th): bit.ly/-KpM
16) GMA Cook-off @ Faneuil (We): bit.ly/-Mhf
17) Everett July 4th Fireworks (Fr): bit.ly/-evr
18) Waltham July 4th Fireworks (Sa): bit.ly/-waL
19) The Night Bazaar (Th): bit.ly/-xPv
20) Art Gallery Reception (Th): bit.ly/-Fvy
21) Frog Pond Spray Pool (Tu): bit.ly/-9gn
22) BPL Courtyard Concerts (We/Fr): bit.ly/-BkH
23) The Fenway Flea (Su): bit.ly/-Ppv
24) Sam Adams Summer Party (Fr): bit.ly/-YiV
25) Harvard Art Museums (Tu-Su): bit.ly/-5Yw
26) Thursdays on the Lawn (Th): bit.ly/-Df5
27) The Lawn on D (Mo-Su): bit.ly/-3km
28) SoWa Open Market (Su): bit.ly/-IeL
29) The Anchor Paint & Drink (Tu): bit.ly/-MWt
30) Superette Herb Garden (Th): bit.ly/-mwR
31) Frederick Douglass Reading (We): bit.ly/iI-t
32) Quincy Patriotic Celebration (Su): bit.ly/t-il
33) Salsa Dancing on the Row (Fr): bit.ly/-Oes
34) Eliot Schoolyard Concerts (Su): bit.ly/-EaH
35) CowParade NE (Mo-Su): bit.ly/-VjD
36) Boston Unity Cup (Tu/Th): bit.ly/-LtR
37) ‘Summer of Soul’ Outside (Fr): bit.ly/-SaY
38) Boston Immigrant Stories (Fr): bit.ly/-MvI
39) Boston Urban Pride Fest (Su): bit.ly/-Rbj
40) Live Music @ Harvard (Tu): bit.ly/-XiH
41) Portraits of Pride (We): bit.ly/-PPr
42) Love & Pride @ BPM (Fr): bit.ly/-FvK
43) Drag Karaoke (Tu): bit.ly/-gFh
44) Dorothy Quincy Homestead (Sa): bit.ly/-CtZ
45) Spanish Convo Practice (Tu): bit.ly/-omd
46) Open Memorial Drive (Su): bit.ly/-VIJ
47) The ICA Watershed (Tu-Su): bit.ly/-ByR
48) Rowes Wharf Live Music (Tu-Fr): bit.ly/t-iI
49) Free Outdoor Movies (Mo-Su): bit.ly/-lB1
50) Free Outdoor Concerts (Mo-Su): bit.ly/-V9s
51) Free Outdoor Workouts (Mo-Su): bit.ly/-9uo
52) Concerts on the Common (Mo-Fr): bit.ly/ji-I
53) Aeronaut Allston Beer Garden (Th-Sat): bit.ly/-Pt4
54) Tuesdays with Roses (Tu): bit.ly/-YrB
55) Yappier Hour (We): bit.ly/-HvY
56) Music @ Longfellow House (Su): bit.ly/-Cl6
57) Sound of Berklee @ the Pru (Th): bit.ly/-naS
58) Greenway Water Fountains (Mo-Su): bit.ly/lij-
59) Drag Bingo (Mo): bit.ly/-MG7
60) Fit on the Garden (We): bit.ly/-X7H
61) CX Fit Bootcamp (We): bit.ly/-VHg
62) The Park @ Assembly (Mo-Su): bit.ly/-PuH
63) ‘Dating Amber’ (Th): bit.ly/-Qmr
64) Summer Rooftop DJ (Fr-Sa): bit.ly/-PyW
65) Politics & Pride (Mo): bit.ly/-HoQ
66) Labyrinth Wellness Walks (Tu): bit.ly/-XNg
67) Nike Inspiration Run (We): bit.ly/-BnH
68) Pride Yoga Flow (We): bit.ly/-BjL
69) Night Shift Run Club (We): bit.ly/-Ntl
70) Philosophy in the Park (Th): bit.ly/-Mii
71) Author @ Porter Sq Books (Th): bit.ly/-RsK
72) Monument Sq Tour (Sa): bit.ly/-qqY
73) Memes in American Politics (Th): bit.ly/-JrV
74) Disney Trivia (Th): bit.ly/-Co7
75) Map Dancing Workshop (Mo): bit.ly/-OvH
76) Rowes Wharf History (Mo): bit.ly/-Exq
77) Porter Sq. Book Club (Mo): bit.ly/-Rqb
78) Chess Workshop (Su): bit.ly/-EdK
79) Friday Night Trivia (Fr): bit.ly/-Pig
80) Yoga in the Park (Sa): bit.ly/-aHy
81) Sunday Funny Day (Su): bit.ly/-Kbf
82) Community Yoga (Sa): bit.ly/-VoY
83) Kids’ Story Hour (We): bit.ly/-Xqz
84) Drop-in Gaming (Fr): bit.ly/-lvR
85) Family Friendly Yoga (Mo): bit.ly/-BaU
86) Virtual Dance Fit (Mo): bit.ly/-elR
87) The Arnold Arboretum (Mo-Su): bit.ly/-BJ6
88) Indie Trivia (Tu): bit.ly/-PoY

Cập nhật ngày 26/6/2023

Tất cả sinh hoạt MIỄN PHÍ tuần này: bit.ly/3tsEkRG

Lịch tiếp cận: bit.ly/4386ikU

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*