18/5/2019: Mời Tham Dự Đêm Gây Quỹ Cho Các Chương Trình Sinh Hoạt Của Cộng Đồng Tại Massachusetts

Trong công việc duy trì và gìn giữ văn hóa Việt tại hải ngoại, những sinh hoạt có tính cách văn hóa được tổ chức hầu như mỗi tháng, cần có sư giúp đỡ trên phương diện tài lực của quý đồng hương. Chúng tôi xin kêu gọi bạn bè, người thân cùng đến tham dự để giúp chúng tôi có chi phí làm việc.
Giá vé khiêm nhường chỉ $20 một vé.
Chúng tôi trân trọng mọi sự đóng góp và lòng yêu thương của quý vị dành cho tập thể cộng đồng Việt Nam chúng ta tại đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*