18/5/2023: Mời Tham Dự Hội Thảo Về Tiền Công Tại Trung Tâm VietAID

Thành phố Boston sẽ tổ chức một loạt các buổi hội thảo (trực tiếp và trên mạng) cho những người đi làm việc tìm hiểu về quyền của một công nhân, lương bổng và nhiều nguồn tài nguyên khác.

Một buổi hội thảo trực tiếp sẽ được tổ chức tại Trung tâm VietAID vào Thứ Năm ngày 18/5/2023 từ 6:30PM-8PM

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*