Sớ Táo Quân Quý Mão 2023 Cộng Đồng Việt Nam Massachusetts

Muôn tâu Ngọc Hoàng
Vinh quang sáng lạn
Năm Cọp sắp mãn
Năm Mèo sắp sang
Chúng thần vội vàng
Bay lên báo cáo
Chúng thần là táo
Cộng Đồng Việt Nam
Ở tại Tiểu Bang
Massachusetts
Người Việt tuy it
Nhưng biết kết đoàn
Nên đã chu toàn
Bao việc công ích…

Trước là Hội Tết
Náo nhiệt tưng bừng
Ai nấy vui mừng
Vì qua đại dịch
Nên đi ăn Tết
Đông thiệt là đông
Âu cũng thỏa lòng
Cho Ban Tổ Chức
Suốt năm thao thức
Chuẩn bị kỹ càng…

Mùa Hè vừa sang
Dù chưa hết mệt
Lại lo Parade
Ngày Dorchester
Phố rợp bóng Cờ
Vàng Ba Sọc Đỏ
Xe hoa rực rỡ
Riêng Cộng Đồng ta
Tới mấy xe hoa
Thiệt vui hết biết…

Rồi Night Market
Little Saigon
Dân chúng hân hoan
Tham gia đông đảo
Rộn ràng huyên náo
Hàng quán chật người
Vang những tiếng cười
Ai ai cũng thích
Vì đạt mục đích
Cho khách gần xa
Biết đến “làng ta”
Có nhiều cơ sở
Thương mại tầm cỡ
Văn hóa đậm màu….

Trung Thu đến mau
Anh Phi Nha Sĩ
Không nề tổn phí
Tổ chức công phu
Hội Tết Trung Thu
Ở tại Randolph
Thật như mở lớp
Văn Hóa Việt Nam
Dân chúng đến xem
Rất là đông đảo…

NOVA chu đáo
Tổ chức Trung Thu
Tại Dorchester
Lần Mười rồi đó
Kết quả rực rỡ
Ai cũng vui mừng…

Long trọng, tưng bừng
Lễ Trần Hưng Đạo
Nhớ công lãnh đạo
Chống quân Nguyên Mông
Giữ vững non sông
Bảo toàn Đất Việt…

Sau thời Covid
Hoạt động tăng gia
Các đoàn thể ta
Nhất là giới trẻ
Tham gia mạnh mẽ
Sinh hoạt cộng đồng
Hướng Đạo cũng đông
Võ thuật cũng mạnh…

Cộng Đồng hân hạnh
Nhà mới dọn vô
Dựng thêm cột cờ
Vinh danh Cờ Việt
Cờ Vàng lẫm liệt
Oai vệ tung bay
Nhờ sự tiếp tay
Ân nhân, đoàn thể
Khánh thành vui vẻ
Đoàn kết, thân thương…

VietAID vui mừng
Có tân Giám Đốc
Người Việt chính gốc
Thế hệ thứ ba
Tuổi trẻ, sinh ra
Lớn lên tại Mỹ…

Thành phố có kẻ
Nghị viên dại khờ
Đăng lời tung hô
Giặc Hồ qua Tweet
Giới trẻ gốc Việt
Phản đối tơi bời
Nghị viên nghe lời
Gỡ tweet kia xuống….

Cộng Đồng hưởng ứng
Thành phố Boston
Lập Ngày Mở Đường
Open Streets
Tưng bừng náo nhiệt
Đóng một quãng xa
Đường Dorchester
Vui chơi thoải mái…

Nước Mỹ tỉnh lại
Đại dịch bớt dần
Dẫu lắm khó khăn
Nhưng luôn vươn tới
Đặc biệt đáng nói
Giới trẻ Việt Nam
Chăm học, chăm làm
Tham gia tranh cử
Rất nhiều chức vụ
Thành phố, tiểu bang
Chiến thắng vẻ vang
Rỡ ràng Dân Việt
Massachusetts
Có cô Trâm Nguyễn
Dân Biểu Tiểu Bang
Thắng nhiệm kỳ mới…

Giờ thần xin nói
Chuyện Nước Việt Nam
Việt Cộng gian tham
Độc tài, độc đảng
Dân mà ta thán
Chúng đập vỡ đầu
Chúng thờ giặc Tàu
Hơn thờ cha mẹ
Giặc Tàu cậy thế
Biển đảo chiếm dần
Ngăn cấm ngư dân
Người Việt đánh cá
Tàu Cộng gian trá
Việt Cộng thì hèn
Chỉ biết bon chen
Tranh ăn, tranh chức
Củng cố quyền lực
Dựa sức giặc Tàu
Ôi thật đớn đau
Thương về đất Việt…

Thời giờ sắp hết
Tổng kết cũng dài
Chẳng dám nói dai
Nhàm tai Thượng Đế
Chúng thần kính lễ
Bái biệt Ngọc Hoàng
Về lại dương gian
Đặng đi cày tiếp
Vật giá tăng khiếp
Cũng tại Putin
Xâm chiếm Ukraine
Gây khổ thế giới
Nhiều người chết đói
Thê thảm vô cùng
Xin Trời soi lòng
Putin nghĩ lại
Rút quân ra khỏi
Đất nước láng giềng
Thế giới bình yên
Chúng thần đỡ cực…

Cảm động hết sức
Gặp Trời hôm nay
Giờ thần phải bay
Về nhà ăn Tết
Kính xin bái biệt
Ngọc Hoàng, bye bye
Bye Bye Bye Bye….

Xuân Quý Mão 2023
Táo Quân Boston
Vũ Linh Huy

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*