27/10/2018: Mời Tham Dự Lễ Giỗ Lần Thứ 55 Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm Tại Boston, MA


Lễ Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa 26/10/1956 và lễ Giỗ lần thứ 55 của vị sáng lập cố Tổng thống Ngô Đình Diệm được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 27/10/2018 tại hội trường Nhà thờ St. Gregory, 2214 Dorchester Ave., khu phố Dorchester, thành phố Boston, Massachusetts.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*