15/11/2022: Mời Họp Ủy Ban Cố Vấn Phụ Huynh Học Sinh Đa Ngôn Ngữ (DELAC)

Kính chào quý phụ huynh, DELAC, ELAC, nhân viên BPS / OMME, thân hào nhân sĩ, các nhà lãnh đạo cộng đồng và các thành viên cộng đồng,

Chúng tôi mong quý vị và gia đình mọi việc vui vẻ, và an lành.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đến tham dự cuộc họp của Ủy Ban Cố Vấn Phụ Huynh Học Sinh Đa Ngôn Ngữ (DELAC) vào
Thứ Ba, Ngày 15 Tháng 11 Năm 2022, từ 6 giờ chiều – 8 giờ tối trên Zoom.

Để tham dự cuộc họp, xin bấm vào đường liên kết cuộc họp dưới đây:
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/88956833673

Mã số cuộc họp/Meeting ID: 889 5683 3673

Tại cuộc họp này, chúng tôi sẽ có cô Yen Chun Liu, điều phối viên từ văn phòng Gắn Kết Học Sinh và Gia Đình, chia sẽ thông tin mà chương trình Parent University sẽ mang lại cho các gia đình. Ngoài ra sẽ có cô Angie Camacho, thuộc đường dây nóng trợ giúp BPS từ văn phòng Gia đình & Cộng Đồng sẽ chia sẻ thông tin và tài nguyên mà đường dây nóng trợ giúp phụ huynh BPS.

Nếu quý vị cần dịch vụ thông dịch, vui lòng gửi email đến ellparentteam@bostonpublicschools.org trước một tuần.

Chân thành cảm ơn và mong được gặp quý vị tại cuộc họp.

Tài liệu:

Trân trọng kính mời,

Phuongdai Nguyen
EL Family Resource Specialist
Boston Public Schools | The Office of Multilingual and Multicultural Education (OMME)
2300 Washington St, 6th Floor
Roxbury, MA 02119
(617) 635-9435 ext. 4-1607
pnguyen6@bostonpublicschools.org

LINK to Boston Public Schools (BPS) website:
https://www.bostonpublicschools.org/Domain/4

LINK to District English Language Advisory Committee (DELAC) website:
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/bps-delac/home

LINK to  Office English Language (OEL) Multilingual Library website:
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/oelmultilinguallibrary/home?authuser=0

LINK to BPS We Dream Together website:
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/bpswedreamtogether

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*