Thống Đốc Massachusetts Charlie Baker Ký Luật Bảo Đảm Việc Bỏ Phiếu Qua Bưu Điện Và Bỏ Phiếu Sớm

BOSTON (AP) – Một dự luật bảo đảm quyền được bỏ phiếu gửi qua bưu điện và bỏ phiếu sớm đã trở thành luật áp dụng cho mọi cuộc bầu cử trong tương lai ở tiểu bang Massachusetts được Thống đốc Cộng hòa Charlie Baker ký thành luật hôm thứ Tư.

Luật mới ban hành, được Hạ viện và Thượng viện Massachusetts có đa số đảng viên Dân chủ thông qua với nhiều phiếu đồng thuận, sẽ tạo thêm dễ dàng bỏ phiếu cho cử tri khuyết tật và các công dân phục vụ ở nước ngoài. Luật cũng đảm bảo những cử tri đủ điều kiện đang bị giam giữ có thể yêu cầu được bỏ phiếu qua thư và thực hiện các bước để hiện đại hóa quy trình quản lý bầu cử của tiểu bang.

Luật không bao gồm các điều khoản cho phép một người vừa ghi danh vừa bỏ phiếu vào ngay Ngày Bầu cử – một thay đổi được một số các nhà vận động mong muốn.

Nhiều lựa chọn bỏ phiếu có trong luật mới đã được ưa chuộng tại Massachusetts trong cuộc bầu cử năm 2020 ở đỉnh cao của đại dịch COVD-19, dù vẫn có một số cử tri sẵn sàng đến các địa điểm bỏ phiếu đông đúc.

Mọi thủ tục đang được tiến hành để bảo đảm những thay đổi sẵn sàng áp dụng cho cuộc bầu sơ bộ của tiểu bang vào ngày 6 tháng 9 tới đây, theo xác nhận của Bộ trưởng Hành chánh William Galvin, Đảng Dân chủ, mà văn phòng giám sát các cuộc bầu cử.

Ông Galvin cho biết trong một bản tuyên bố, “Mọi cử tri ở Massachusetts sẽ nhận được đơn ghi danh Bỏ phiếu qua Bưu điện, có kèm phong bì hồi đáp ghi địa chỉ nhận và miễn bưu phí, trong vài tuần nữa. Những cử tri muốn bỏ phiếu trực tiếp sẽ có thể lợi dụng việc mở rộng các ngày bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu tại đúng địa điểm vào Ngày Bầu cử”.

Những người ủng hộ quyền đầu phiếu hoan nghênh luật mới.

Ông Geoff Foster, Giám đốc Điều hành của Common Cause Massachusetts, cho biết trong một bản tuyên bố. “Chúng tôi rất vui mừng thấy Thống đốc Baker ký ban hành luật VOTES hôm nay. Vào thời điểm mà nhiều tiểu bang khác siết chặt việc bỏ phiếu, luật mới này sẽ hiện đại hóa việc bầu cử tại tiểu bang và làm cho nền dân chủ của chúng ta dễ tiếp cận và bình đẳng hơn”.

Luật sẽ cho phép các cử tri đã ghi danh bỏ phiếu qua đường bưu điện cho bất kỳ cuộc bầu sơ bộ hoặc bầu tổng thống, tiểu bang hoặc thành phố nào; dành ra hai tuần – bao gồm hai dịp cuối tuần – để bỏ phiếu sớm trực tiếp cho các cuộc bầu cấp tiểu bang hai năm một lần và dành một tuần – có hai ngày cuối tuần – cho các cuộc bầu sơ bộ tổng thống hoặc tiểu bang; và giảm thời hạn buộc cử tri phải ghi danh từ 20 ngày xuống 10 ngày trước bất cứ lần đi bỏ phiếu nào.

Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang tuân theo luật mới, phải gửi đơn xin ghi danh Bỏ phiếu qua Bưu điện, có kèm phong bì hồi đáp miễn bưu phí cho các cử tri khoản 45 ngày trước bất kỳ cuộc bầu tiểu bang nào, đồng thời chủ trì một trang mạng trực tuyến cho cử tri có thể vào yêu cầu phiếu bầu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Luật cũng quy định các lựa chọn bỏ phiếu điện tử cho các cử tri đang ở ngoài nước kể cả quân nhân.

Các nhà vận động có đặt câu hỏi liệu một số thay đổi có hợp hiến hay không, nhưng những người ủng hộ quyền bỏ phiếu cho biết luật này là chìa khóa để đảm bảo quyền đầu phiếu.

Hơn 3,6 triệu cư dân tiểu bang đã bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, chiếm 76% tổng số cử tri đã ghi danh. Trong số đó, có 42% cử tri bỏ phiếu qua bưu điện và 23% khác đã chọn đi bỏ phiếu sớm.

David L. Ryan, Boston Globe
Steve LeBlanc, Associated Press
Theo Boston.com ngày 22 tháng 6 năm 2022

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*