Chữ Nghĩa Rắc Rối

Nhức đầu thư giãn – CHỮ NGHĨA VIỆT

Thật ra thì NĂM CON HỔNĂM CON HỔ có hai nghĩa khác nhau.

Một bên là NĂM CON HỔ và bên kia là NĂM CON HỔ.

Nếu hiểu theo nghĩa NĂM CON HỔ thì nó sẽ là NĂM CON HỔ, còn nếu ta hiểu theo nghĩa của NĂM CON HỔ thì nó phải được hiểu là NĂM CON HỔ.

Và để phân biệt cho rõ nghĩa hơn, ta phân tích câu: NĂM CON HỔ ĐANG TỚI GẦN thì ta sẽ hiểu rằng NĂM CON HỔ ĐANG TỚI GẦN chứ không phải là NĂM CON HỔ ĐANG TỚI GẦN.

Hai sự việc này là hoàn toàn khác nhau, bởi một bên là NĂM CON HỔ ĐANG TỚI GẦN. Còn bên kia là NĂM CON HỔ ĐANG TỚI GẦN.

Như vậy là vừa rồi đã phân tích kĩ để chúng ta hiểu được rất rõ ràng rằng:

NĂM CON HỔ khác hoàn toàn với NĂM CON HỔ.

Nên đọc xong bài này các bạn nên phân biệt rõ rằng câu NĂM CON HỔ này khác nghĩa với câu NĂM CON HỔ kia, để giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.

(Đơn giản mà, kkkkk! Giải thích xong là rối liền)

* * *

Thật ra là cái bàn ủicái bàn ủi (cái bàn để ủi) đọc giống nhau nhưng rất khác nhau.

Cái bàn ủicái bàn để ủi, còn cái bàn ủicái bàn để ủi.

Cái bàn ủi không phải là cái bàn ủicái bàn ủi cũng không phải là cái bàn ủi.

Cái bàn ủi phải được sử dụng đúng cách, còn cái bàn ủi phải được dùng đúng chỗ. Không thể lấy cái bàn ủi để làm cái bàn ủicái bàn ủi để làm cái bàn ủi được.

Cho nên khi nói về cái bàn ủi hãy nghĩ nó là cái bàn ủi chứ không phải là cái bàn ủi.

Túm lại, cái bàn ủi hoàn toàn khác với cái bàn ủi.

Anonymous 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*