Thư cảm ơn của gia đình Ông Phạm Đoàn Đông

Dưới đây là thư cám ơn của bà quả phụ Phạm Đoàn Đông,nhũ danh Nguyễn Thị Lộc Tưởng kính gởi đến chư tăng chùa Phật Giáo Việt Nam, văn nghệ sĩ và thân hữu đã hộ niệm, thăm viếng, chia buồn, tiễn đưa, phân ưu trên các báo để chia sẻ nỗi đau buồn và mất mát lớn lao của gia đình bà.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*