Phân Ưu Cùng Tang Quyến Ông Phạm Đoàn Đông

 

Vô cùng xúc động được tin:

Anh Phạm Đoàn Đông

Đã tạ thế ngày 11 tháng 2 năm 2022

tại thành phố Boston, Massachusetts.

Hưởng thọ 76 tuổi.

 

Xin chân thành chia buồn cùng chị Đông và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh anh Đông sớm về miền Cực Lạc.

 

Các thân hữu:

Trần Thanh Khôi, vợ Lý Ngọc Lan và các con cháu

Trần Vương Phi và các con

Trần Xuân Hương, chồng Phạm Tấn Phước và các con

Trần Xuân Hoa, chồng Trang Khánh và các con cháu

Trần Thu Nguyệt, chồng Võ Văn Bảy và các con cháu

Trần Phước Hậu, vợ Nguyễn Thị Loan và các con

Trần Quốc Thái, vợ Nguyễn Thị Trúc Ngân và con

Trần Xuân Mai, chồng Trần Ngọc Phúc và các con

Trần Dân An, vợ Đỗ Thị Mỹ Thanh và các con

Trần Phi Mai, chồng Nguyễn Đăng Tiến

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*