Phân Ưu của Văn Nghệ Sĩ và Thân Hữu đến gia đình Ông Phạm Đoàn Đông

Danh sách văn nghệ sĩ và thân hữu:

Hoa Văn
Đặng Chí Bình
Lê Ngọc Kha
Dư Mỹ
Vũ Thất
Hà Kỳ Lam
Lương Thư Trung
Nguyễn Thiện Lý
Đỗ Vĩnh Khanh
Nguyễn Văn Trọng
Lâm Chương
Diệp Tùng
Nguyễn Thanh Ty
Lại Tư Mỹ
Phạm Nhã Dự
Hàng Văn Bé
Lê Mai Lĩnh
Trần Tường Vy
Nguyễn Hoàng Hớn
Phạm Phước
Chu Thụy Nguyên
Phan Xuân Sinh
Tấn Nhật Bích
Mai Đại Khải
Trần Doãn Nho
Uyên Thúy Lâm
Vũ Linh Huy
Trần Phù Thế
Bùi Thạch Trường Sơn
Hạ Uyên
Hoài Ziang Duy
Hoàng Huy Khánh
Huỳnh Chính
Lê Gioang
Trần Thu Miên
Lê Anh
Lê Vinh
Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Minh Xuân
Nguyễn Trọng Khôi
Võ Đình Tuyết
Nguyễn Hoàng Vân
Nguyễn Ngọc Phong
Nguyễn Ngọc Thanh
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Hương
Nguyễn Văn Vĩnh
Nguyễn Duy Quang
Nhất Chi Vũ
Phạm Công Ánh
Phan Ngọc Thanh
Phạm Ngọc Diễm
Thân Vĩnh Bảo Toàn
Trương Thu
Trần Trung Đạo
Trần Trung Việt
Trần Thọ
Trần Minh Triết
Võ Tấn
Lâm Bổ
Lương Hữu Chính
Trần Bang Thạch
Đinh Thị Quế
Phạm Văn Nam
Ngô Thế Hào
Trương Trọng Nghĩa
Anh Thảo
Phan Thế Huy
Đỗ Đăng Doanh

Tuần báo Thăng Long
Điện báo Người Việt Boston

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*