Hạ Cờ Máu Và Thay Thế Cờ Vàng Tại Trường Trung Học Randolph, Massachusetts

Mời xem Phóng Sự Cộng Đồng “Hội Phụ Huynh Học Sinh Việt Nam tại trường trung học Randolph, Massachusetts đã hạ cờ đỏ và thay thế bằng lá cờ vàng”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*