10/4/2021: Mời Tụ Họp Ở Trung Tâm Fields Corner

Thứ Bảy ngày 10/4 từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa

  • Tụ tập ở góc ngã tư đường Dorchester và Adams

  • Có sẵn biểu ngữ

  • Địa điểm biểu dương gần trạm Fields Corner đường xe điện Đỏ

  • Nhớ mang khẩu trang và giữ khoảng cách giữa nhau

1 Comment

  1. Yêu cầu Ban Tổ Chức xưng danh vì nếu ẩn danh thì ai chịu trách nhiệm về giấy phép biểu tình với chính quyền? Ai chịu trách nhiệm nếu biểu tình tạo xung đột? Ai chịu trách nhiệm cho sự thiệt hại của cư dân và các dịch vụ trong n Dorchester về lâu dài? Ai chịu trách nhiệm cho Cộng đoàn Công Giáo Việt-Nam nhà thờ St. Ambrose trong hình ảnh này? Thế thì những vụ sát hại sau vụ Atlanta có 6 người Đại-Hàn, 2 người Mỹ trắng có ký thị không hay CĐVN bị lợi dụng? Tại sao không tổ chức tại Boston Chinatown?
    Vì Ban Tổ chức ẩn danh, vây khi loan tin nầy Nguoivietboston.com có trách nhiệm gì nếu có chuyện không may xảy ra??

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*