Nhà văn quân đội Lê Khắc Anh Hào từ trần

TIỄN BIỆT NHÀ THƠ LÊ KHẮC ANH HÀO (1942-2018)

Nhà thơ Lê Khắc Anh Hào vừa qua đời chiều ngày 6 tháng 12, 2018. Anh tên thật là Lê Khắc Hai, sinh năm 1942 tại Phan Thiết, Bình Thuận, học báo chí tại Đại Học Vạn Hạnh và làm phóng viên báo Sóng Thần. Anh tốt nghiệp trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức khóa 23. Sau 1975, anh ở tù CS năm năm, vượt biển năm 1980 và định cư tại Canada trong cùng năm. Anh thường ký bút hiệu Hải Triều hay Lê Khắc Anh Hào và là tác giả của 11 tác phẩm văn thơ.

Dưới đây là Cáo Phó của gia đình:

CÁO PHÓ
Gia đình chúng tôi là Bà Quả phụ Lê Thị Lương và các con, vô cùng đau đớn báo tin buồn cùng bà con, thân bằng quyến thuộc, và bạn bè thân mến gần xa.

Ông LÊ KHẮC HAI (Lê Khắc Anh Hào – Nhà văn Quân đội Hải Triều)
Pháp danh: Quang Minh
Sinh ngày 23 tháng 11 năm 1942 tại Phan Thiết – Việt Nam
Đã từ trần ngày 6 tháng 12 năm 2018
(Nhằm ngày 30 tháng 10 âm lịch năm Mậu Tuất)
Tại Vancouver – Canada
Hưởng thọ: 76tuổi

Thăm viếng và Tang lễ sẽ cử hành tại Nhà quàn Hamilton Harron Funeral Home
5390 Fraser St. Vancouver, BC V5W 2X1 (Gần đường 37 Ave.)

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thứ Năm – 13 tháng 12 năm 20
– 4:00PM đến 4:30PM Thăm Viếng

– 4:30PM đến 5:30PM Phát tang và Cầu siêu do Thượng
tọa Thích Nguyên Thảo – Chùa Hoa Nghiêm

– 5:30PM đến 6:00PM Nghi thức phủ Quốc Kỳ VNCH do
Hội Cựu Chiến Sĩ đảm trách

– 6:00PM đến 6:15PM Đạo từ của Thượng tọa Thích
Nguyên Thảo

– 6:15PM đến 7:15PM Tiểu sử và Tác phẩm của nhà văn
Lê Khắc Hai và chiếu Slice show. Lời phân
ưu của các Hội Đoàn – Thân hữu – Gia đình

– 7:30PM Lời Cảm tạ của Tang quyến

– 7:30PM đến 8:30PM Ăn nhẹ và Bế Mạc

Lễ Hỏa táng sẽ được cử hành vào lúc 10:30AM – Thứ Sáu ngày 14 tháng 12 năm 2018 tại Vanocuver Crematorium (Góc đường 41 Ave)

Theo nguyện vọng của người quá cố, chúng tôi xin cám ơn quý vị đến thăm viếng, cầu nguyện, chia buồn và XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU VÀ VÒNG HOA.

Tang Gia Đồng Kính Báo
Bà quả phụ Lê Thị Lương và hai con

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*