Mừng Chúa Giáng Sinh & Đêm Thánh Vô Cùng

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Tiết trời giá lạnh buổi sang đông,
Mừng Chúa Giáng Sinh, các Mục Đồng.
Nhạc trỗi vang lừng đêm huyễn mộng
Cao cung réo rắt mấy tầng không.
Bình An Dưới Thế Người Tâm Thiện
Danh Sáng Tầng Trời Đấng Đợi Mong. (*)
Nhân loại rạng ngời Ơn Cứu Chuộc
Niềm tin rực sáng cõi mênh mông.

UYÊN THUÝ LÂM

(*) Ý thơ:
Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời
Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm.

ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG

Đèn vui thắp sáng trước muôn nhà,
Cánh thiệp bay về từ chốn xa.
Nhớ đến người thân chưa gặp lại
Nghĩ về em cháu sẽ chia quà.
Vang vang Cung Thánh cao câu hát,
Lồng lộng Tầng Trời nhã nhạc ca.
Nhân loại đón mừng ân Giáng thế
Đất lành Chúa đến ngập tràn hoa.

UYÊN THUÝ LÂM

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*