1/12/2018: Mời Tham Dự Tìm Hiểu V/v Đề Nghị Thay Đổi Về Di Trú

Những điều cần biết về những Đề nghị Thay đổi về Di trú!

Chính quyền Tổng thống Trump đã đề xuất một quy định mới sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến những người nhập cư đang xin hợp pháp hóa tình trạng di dân tại Hoa Kỳ. Thay đổi này sẽ ảnh hưởng chính đến những người nhập cư xin cấp thẻ xanh thường trú bằng cách mở rộng xét xem ai có thể được mang danh là “gánh nặng xã hội”.

• Quy định “gánh nặng xã hội” đã tồn tại từ lâu nhằm ngăn chặn di dân có thể bị lệ thuộc vào trợ cấp xã hội khi nhập cư vào Hoa Kỳ
• Quy định mới được đề xuất quyết mở rộng xem xét kỹ hơn việc nhận các trợ cấp xã hội và sẽ cấm nhiều gia đình Việt Nam xin nhập cư.
• Nhưng quy định này chưa trở thành luật và nhiều người đang tranh đấu chống lại.
• Nên giữ cho gia đình được mạnh khỏe và an toàn, KHÔNG từ bỏ các phúc lợi công cộng ngay bây giờ!

Mời tham dự tìm hiểu về những thay đổi được đề xuất này. Buổi họp sẽ bằng tiếng Việt, có thông dịch tiếng Anh và phát trực tiếp trên mạng Facebook.
Thời gian: Thứ Bảy, ngày 1 tháng 12, 2018
Giờ: 11 giờ sáng – 1 giờ chiều
Địa điểm: Trung tâm cộng đồng VietAID, 42 Charles Street (cạnh trạm xe điện Field Corners)

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ptran@gbls.org hoặc 617-603-1726

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*