Đóng góp ý kiến ý về một bài đăng trên NGUOIVIETBOSTON, quý vị có thể viết thẳng ở ngay cuối mỗi bài.

Bài vở đăng trên Người Việt Boston, xin gởi đến Ban Biên Tập qua :

email: dienbaonguoivietboston@gmail.com
Xin cảm ơn quý vị.