Mời Ghi Danh Chương Trình Song Ngữ Anh Việt Của Trường Công Boston

Trường BPS xin thông báo đến quý phụ huynh, chúng tôi sẽ bắt đầu mở chương trình Song Ngữ Anh-Việt cho học sinh lớp K2 trong năm học 2020-2021.
Chương trình này cung cấp trải nghiệm học tập song ngữ, toàn diện để học sinh phát triển các kỹ năng đọc-viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Nếu quý vị mong muốn ghi danh vào Chương Trình Song Ngữ Anh-Việt này, vui lòng cung cấp một số thông tin dưới đây.
Điều này sẽ được xem xét cùng với các lựa chọn trường học khác của quý vị.

Vietnamese Dual-Language Program Interest Form – Vietnamese

Hướng dẫn bước đầu cài đặt máy vi tính chromebook
https://youtu.be/iw-lO3_I10M

Hướng dẫn vào zoom qua máy vi tính/email
https://youtu.be/KFq-lU-nE7w

Hướng dẫn vào zoom qua điện thoại
https://youtu.be/T4pkrbimHIw

Hướng dẫn vào google classroom
https://youtu.be/zMQvFBHZMgM

Thông tin về thẻ PEBT
https://youtu.be/Q0DxfEeYcdk

PEBT card in English
https://youtu.be/Hl9MfSy1q0g

* * *

Thư Viện Trên Mạng

Để hỗ trợ quý vị tại nhà, chúng tôi đã soạn một danh sách các tài nguyên song ngữ trực tuyến để quý vị xem và sử dụng với các em. Quý vị có thể xem những truyện được đọc bằng ngôn ngữ của mình hoặc truy cập sách để đọc cùng nhau. Quý vị càng tiếp xúc với trẻ qua các hoạt động đọc viết, trao đổi sử dụng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ thì càng giúp hỗ trợ nhiều và kết nối với tiếng Anh! Trang mạng này là vì quý vị!

https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/oelmultilinguallibrary/home

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*