Thông Báo Về Việc Hoãn Tổ Chức Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền Năm 2020

Qua thông báo ngày 01 tháng 03 năm 2020 Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại cho biết, sẽ tổ chức lễ phát giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền vào dịp lễ giỗ của vị Tổng Giám Mục (08.06.88).
Nhưng dịch bệnh cúm Corona và những biện pháp phòng ngừa lâu dài tại các quốc gia trên thế giới đã gây khó khăn và cản trở cho việc tổ chức thực hiện.
Với thông báo này, Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại kính thông báo tới Quý Vị và các cơ quan truyền thông:

Lễ tổ chức trao giải năm 2020 được hoãn cho tới khi tình hình cho phép thực hiện.

Ngày 12/05/2020

Phạm Hồng Lam (Điều Hợp)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*