Tổng Thống Trump Phê Chuẩn Tuyên Bố Tình Trạng Đại Họa Trên Massachusetts

Tổng thống Donald Trump đã chuẩn thuận yêu cầu của Thống đốc tiểu bang Massachusetts Charlie Baker hôm Thứ Sáu 27/3, tuyên bố tình trạng Đại họa trên tiểu bang Massachusetts.
Tuyên bố này cho phép liên bang trợ giúp bổ sung cho các nỗ lực phục hồi trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Tuyên bố này cũng cho phép dùng tài trợ liên bang có sẵn để tư vấn khủng hoảng cho các nạn nhân bị ảnh hưởng.
Tài trợ liên bang cũng sẵn sàng cho chính quyền tiểu bang và địa phương và một số tổ chức tư nhân phi lợi nhuận trong các biện pháp bảo vệ khẩn cấp, kể cả việc hỗ trợ trực tiếp của liên bang.
Tất cả 11 thành viên Quốc hội liên bang của tiểu bang đã cùng thống đốc Baker thỉnh cầu Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng Đại họa cho Massachusetts.
Trong một cuộc họp báo sáng thứ Sáu, Thống đốc Baker yêu cầu mọi người ở các tiểu bang khác đừng vào Massachusetts, và cho biết tiểu bang nhà sẽ không “sẵn sàng và hoạt động vào dịp lễ Phục sinh”, trái với những gì Tổng thống Trump mong đợi.
Luật kích thích kinh tế trị giá 2 nghìn tỷ USD được Tổng thống Trump ký hôm thứ Sáu. Nữ Dân biểu Liên bang Lori Trahan cho biết ngân quỹ khoảng 2,67 tỷ đô la được dành cho chính quyền tiểu bang và địa phương ở Massachusetts cùng với nhiều phần thêm cho các lãnh vực khác.

* * *

Tính đến ngày 28/3/2020, tình trạng COVID-19 ở Massachusetts như sau:

Tổng số trường hợp nhiễm bệnh: 4,257
Chết được quy cho COVID-19: 44

Cập nhật theo WCVB: 11:08 AM EDT ngày 28 tháng 3 năm 2020

1 Comment

  1. Phải công nhận TT Trump giữ vững lập trường Make America Great Again để dẹp qua 1 bên các sự chống đối, vu oan cho ông đến từ Thống đốc Baker, 9 Dân biểu và 2 Thượng nghị sĩ Liên-Bang trong 4 năm qua đễ dể dãi trong việc yểm trợ Massachusetts ngăn chận vi khuẩn Tàu đang hoành hành chúng ta cũng như cả nước Mỹ và toàn cầu! Nếu không vì lòng ái quốc, TT Trump đã tạo khó khăn như những chính trị gia của Massachusetts, truyền thông thiên tả và đa số chính trị gia của Đảng Dân-Chủ đã, đang và sẽ đối xử tàn tệ với ông!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*