1 Comment

  1. Việt Nam chúng ta có rất nhiếu người sinh vi tướng,tử vi thần,nhưng không thiếu những tướng hèn và thụ đông tiêu cực . . . .Từ đó chúng ta mới học được kinhn nghiệm hầu lưu lại cho hậu thế . . .Có vinh thì cũng có nhục,con cháu hậu duệ biết đó mà làm gương,cái tốt thi theo cái xấu thì đào thải.Định luật tiến bộ của con người là thế đó.Đảng CSVN là đảng cướp đảng Mafia chúng ta cần dẹp bỏ và trở về chủ thuyết dân tộc,quyền lợi đất nước là trên hết.Thiếu Tướng Lê Minh Đảo đội trên đầu chiếc mũ:Tổ Quốc,Danh dự và Trách nhiệm,ông đã cố gắng chu toàn.Vĩnh biệt thiếu tướng Lê Minh Đảo…Nghiêm. chào tay. chào.Trung úy Phạm văn Đảm Boston.Mùa dich corona 2020. . . ./-

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*