30/10/2019: Bộ Phát Triển Dịch Vụ Mời Đóng Góp Ý Kiến Cho Chương Trình Hỗ Trợ Gia Đình

Kính chào Quý Phụ Huynh

Sau đây là thông tin về buổi lắng nghe tiếng nói của cộng đồng khu vực Boston do DDS (một tổ chức chuyên lo cho người khuyết tật của tiểu bang MA) để thiết kế các trung tâm hổ trợ gia đình phù hợp hơn với văn hoá và ngôn ngữ Việt.

Thời gian: Thứ Tư, ngày 30 tháng 10 năm 2019, từ 6:00 – 8:00 giờ tối
Địa điểm: tại Văn phòng khu vực Greater Boston, 65 Sprague Street, Hyde Park
Xin vào lối Rear/West Entrance, cửa West B

Đây là cơ hội để quý phụ huynh đóng góp ý kiến về các dịch vụ DDS cung cấp phục vụ gia đình phù hợp với văn hoá Việt của mình. Rất mong quý phụ huynh sắp xếp tham gia để lắng nghe và đóng góp ý kiến.

Nếu phụ huynh muốn tham gia và cần người thông dịch, vui lòng gọi điện số – 781-314-7599 để yêu cầu
(Có thể email cho cô Oanh Bùi: obui@fcsn.org để yêu cầu giúp đở).
Quý phụ huynh cũng có thể gọi điện cho Project Able để yêu cầu.

Các gia đình không ở khu vực Boston có thể xem flyer để tìm các địa điểm họp khác để tham gia.

* * *

Tiểu bang Massachusetts
Bộ Phát triển Dịch vụ
Hỗ trợ Gia đình

Bộ Phát triển Dịch vụ “DDS” kính mời tất cả các gia đình tham gia phiên họp dài khoảng hai giờ để đóng góp ý kiến cho Bộ chúng tôi hoạch định các dịch vụ tương lai cho chương trình Hỗ trợ Gia đình! Bộ rất quan tâm đến các mong ước, kinh nghiệm và ý kiến của Quí vị về Dịch vụ Hỗ trợ Gia đình của chúng tôi bao gồm;

Các Trung tâm Hỗ trợ Gia đình
Các Trung tâm Hỗ trợ Tự kỷ
Các buổi Hội thảo về cách Gia đình Chủ động
Các chương trình y tế phức tạp
Các Trung tâm Hỗ trợ Ngôn ngữ/Văn hóa
Các chương trình Hỗ trợ Gia đình Đặc biệt (IFFS)

CÁC BUỔI HỘI THẢO ĐƯỢC TỔ CHỨC KHẮP TIỂU BANG
QUÍ VỊ CÓ THỂ CHỌN THAM DỰ BẤT CỨ BUỔI NÀO THUẬN TIỆN

Ngày 22 tháng 10 năm 2019, từ 5:00 – 7:00 giờ chiều
– tại Văn phòng South East Regional, 151 Campanelli Drive, Middleboro

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, từ 6:00 – 8:00 giờ tối
– tại Câu lạc bộ Ferncroft Country, 10 Village Road, Middleton

Ngày 24 tháng 10 năm 2019, từ 6:00 – 8:00 giờ tối
– tại Nhà thờ All Saints Episcopal, 10 Irving Street, Worcester, MA 01609

Ngày 29 tháng 10 năm 2019, từ 6:00 – 8:00 giờ tối
– tại Trung tâm Kittredge, Holyoke Community College, 303 Homestead Ave, Holyoke
Khách dự phải đậu xe ở LOT D

Ngày 30 tháng 10 năm 2019, từ 6:00 – 8:00 giờ tối
– tại Văn phòng khu vực Greater Boston, 65 Sprague Street, Hyde Park
Xin vào lối Rear/West Entrance, cửa West B

XIN LƯU Ý – Muốn có thông dịch hoặc cần bất cứ nhu cầu nào khác, xin gọi số – 781-314-7599 và để lại lời nhắn yêu cầu.

Hỗ trợ Gia đình luôn nổ lực để hoàn thành mục tiêu giúp các gia đình gắn bó với nhau thông qua việc phát triển tiềm năng của gia đình để đáp ứng nhu cầu từng người trong gia đình, rồi tìm cách hổ trợ thêm như cung cấp nhân viên, vật chất và dịch vụ cùng trợ giúp tài chính; đồng thời nâng cao năng lực của cộng đồng nhằm lượng giá và hỗ trợ người khuyết tật và gia đình của họ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*