Mời Tham Dự Vận Động Bầu Cho Nghị Viên Michael F. Flaherty

Vận Động Bầu Cho Nghị Viên Michael F. Flaherty

Kính mời quý cộng đồng, tổ chức, đoàn thể và đồng hương Việt Nam tại Boston tham dự chương trình Vận Động Bầu Cho Nghị Viên Michael F. Flaherty được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều 24 tháng 10, 2019 tại Sài Gòn Seafood, 270 Adam Street, Dorchester.

Trong suốt thời gian dài từ khi Cộng Đồng Việt Nam Massachusetts vừa được thành lập, Nghị Viên Michael F. Flaherty luôn có mặt để tích cực yểm trợ cộng đồng chúng ta trong mọi lãnh vực từ văn hóa, xã hội đến dân chủ và nhân quyền. Vận động bầu cho Nghị Viên Michael F. Flaherty là một đáp ứng tích cực, gìn giữ mối quan hê tốt và mở rộng hợp tác với nghị viên Flaherty trong các sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam trong tương lai.
Các chi tiết khác, mời đọc flyer đính kèm.
Ban Tổ Chức

1 Comment

  1. Xin hỏi
    Tại sao người Việt lại ít người đi bỏ phiếu như vậy?
    Nếu không đi bỏ phiếu có ảnh hưởn gì đến quyền lợi của công dân Mỹ gốc Việt hay không?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*