Bộ Thương Mại Hoa Kỳ: Chi Phái Quốc Doanh Không Được Chiếm Danh Xưng Của Đạo Cao Đài

Ông Dương Xuân Lương tại Toà Bạch Ốc, ngày 17/07/2019 (ảnh PBS)

Chi Phái Tây Ninh 1997 thảm bại trong sứ mạng thi hành Nghị Quyết 36

Ngày 25 tháng 7 Hội Đồng Xét Xử (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB) của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ quyết định huỷ giấy phép cầu chứng thương hiệu trước đây đã cấp cho một tổ chức tôn giáo trá hình do Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên năm 1997 nhằm diệt Đạo Cao Đài gốc.
“Tin này đã làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc,” Ông Dương Xuân Lương, tín đồ Cao Đài ở Thánh Thất Mountain View, Dallas, Texas, phát biểu. “Kết quả này có được là do công sức của rất nhiều đồng đạo với sự hỗ trợ của BPSOS.”
Ông Lương được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sắp xếp để tiếp kiến Tổng Thống Donald Trump tại Toà Bạch Ốc ngày 17 tháng 7 vừa qua.


Quyết định huỷ giấy phép đăng trên trang mạng của TTAB:
http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?qs=86361897

Thành quả to lớn này đạt được chỉ trong vòng hơn 14 tháng kể từ ngày Thánh Thất Mountain View nộp đơn yêu cầu Bộ Thương Mại huỷ giấy phép cấp cho tổ chức Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại (Caodai Overseas Missionary) mà Ông Trần Quang Cảnh, trưởng ban đại diện tại hải ngoại của Chi Phái Tây Ninh, tổ chức tôn giáo quốc doanh do chính Đảng Cộng Sản Việt Nam ra chỉ thị thành lập năm 1997.

Thực chất của Chi Phái Tây Ninh 1997

Trong tất cả các tôn giáo bị bách hại, Đạo Cao Đài bị nặng nhất. Năm 1978, Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh ra “bản án Cao Đài” nhằm xoá sổ cơ cấu hành chánh của Đạo Cao Đài. Năm 1997 Đảng Cộng Sản dựng lên chi phái Cao Đài Tây Ninh mà họ hoàn toàn kiểm soát trong kế sách từng bước thay thế Đạo Cao Đài bằng tổ chức tôn giáo quốc doanh này.
Ông Nguyễn Thành Tám, hiện là người đứng đầu Chi Phái Cao Đài 1997, đã từng là Đại Biểu Quốc Hội của chế độ và là Uỷ Viên của Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh, cơ quan đã ra bản án Cao Đài.
Năm 2010, sau khi đã chiếm xong Toà Thánh Tây Ninh và hầu hết các thánh thất Cao Đài ở trong nước, Chi Phái 1997 bắt đầu vươn ra hải ngoại để thu phục dần các cộng đồng Cao Đài ở Hoa Kỳ và sau đó ở khắp thế giới. Họ không hề che đậy chủ trương này:
“Đó là việc đồng đạo hải ngoại đã bắt đầu tự động trở về phục tùng Hội Thánh, còn Nhà Nước CHXHCNVN qua Ban Tôn Giáo Chính Phủ có thể xem như đã thành công thi hành Nghị quyết 36.” (http://caodai.com.vn/vn/news-detail/hoi-thanh-cong-nhan-chuc-viec-hai-ngoai.html)

Thi hành Nghị Quyết 36

Năm 2011 Ông Tám giao cho Ông Trần Quang Cảnh, một công dân Hoa Kỳ, “hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ nam, nữ ở nước ngoài hướng về Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh”, đặt trụ sở hoạt động tại tư gia của Ông Cảnh ở Westminster, California.
Năm 2012 Ông Cảnh đăng ký Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại (Caodai Overseas Missionary) với tiểu bang California.
Năm 2014, tổ chức này cầu chứng danh xưng chính thức của Đạo Cao Đài là “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ – Toà Thánh Tây Ninh” làm thương hiệu riêng. Năm 2015, Cơ Quan Quản Lý Các Bằng Phát Minh và Thương Hiệu (USPTO) thuộc Bộ Thương Mại của Hoa Kỳ cấp giấy phép thương hiệu tạm thời cho tổ chức của Ông Cảnh.
Nếu Ông Cảnh hoàn tất thủ tục cầu chứng và giấy phép trở thành vĩnh viễn thì xem như danh xưng của toàn Đạo Cao Đài sẽ nằm trong tay của chi phái Cao Đài quốc doanh. Điều này dễ dàng phối kiểm qua hồ sơ lưu trữ với Bộ Thương Mại, nay được công khai hoá. Để xác minh quyền sở hữu tên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây Ninh, ông Cảnh đã trưng dẫn 2 mẫu, một tiếng Việt và một tiếng Anh, từ trang mạng của chi phái Cao Đài quốc doanh:
http://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn86361897&docId=SPE20140812074111#docIndex=9&page=1
http://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn86361595&docId=SPE20140812073335#docIndex=10&page=1

Vì giấy phép cầu chứng có giá trị toàn thế giới, khi ấy Đạo Cao Đài chỉ còn là cái xác bên ngoài mà hồn vía bên trong là chi phái quốc doanh do Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên và hoàn toàn kiểm soát.
Nhưng họ không ngờ đã bị quật ngược lại bởi một nhóm tín đồ Cao Đài ở Hoa Kỳ với quyết tâm bảo vệ cơ đạo.

Vụ kiện thứ nhất

Đầu năm 2018, khi nghiên cứu kế hoạch để giúp Đạo Cao Đài thoát nạn, BPSOS khám phá âm mưu của chi phái Cao Đài quốc doanh để chiếm trọn danh xưng của Đạo Cao Đài.
“Khi được chúng tôi báo động, Thánh Thất Cao Đài ở Mountain View (Dallas, Texas) xung phong đứng đơn yêu cầu chính quyền Liên Bang rút lại giấy phép cầu chứng thương hiệu đã cấp tạm thời cho tổ chức của Ông Cảnh,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch của BPSOS, giải thích.
BPSOS đã trích 60,000 Mỹ kim từ Quỹ Pháp Lý cho Công Lý để ứng trước chi phí luật sư. Quỹ này được BPSOS thành lập năm 2017 nhằm giúp các cá nhân và tổ chức người Việt ở Hoa Kỳ tự bảo vệ trước sự bất công bằng các biện pháp pháp lý.
Đơn khiếu nại gửi Bộ Thương Mại được nộp ngày 18 tháng 5 năm 2018.
Hành động pháp lý này được công bố tại cuộc họp báo ở Orange County ngày 20 tháng 5, 2018.
Buổi họp báo công bố khởi kiện để bảo vệ danh xưng cho toàn Đạo Cao Đài, ngày 20/05/2018 tại Orange County, California (ảnh HTE/Cao Đài)

Theo Ts. Thắng, lẽ ra phải đến tháng 5 năm 2020, Hội Đồng TTAB mới mở phiên xét xử. Tuy nhiên, Ông Trần Quang Cảnh đã không thể cung cấp chứng cứ để bảo vệ lập luận rằng một chi phái thành lập năm 1997 lại có quyền giành làm thương hiệu riêng danh xưng chung của cả một tôn giáo đã hiện hữu trước đó 71 năm. Sau nhiều lần Ông Cảnh tránh né không đáp ứng được yêu cầu của thể thức xét xử, luật sư đại diện nguyên đơn đã yêu cầu Hội Đồng TTAB chế tài bằng cách huỷ luôn giấy phép cầu chứng mà không cần mở cuộc xét xử.
Ngày 25 tháng 7, hội đồng này ra quyết định huỷ tắt giấy phép cầu chứng đã cấp cho tổ chức Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại, cánh tay nối dài ra hải ngoại của Chi Phái 1997.

Phán quyết huỷ bỏ này mang nhiều ý nghĩa quan trọng.
Trước hết, nó khẳng định rằng Chi Phái 1997 không được nhận vơ là Đạo Cao Đài để chiếm danh xưng của tôn giáo này. Như thế, các câu hỏi phải được đặt ra là: Tại sao Chi Phái 1997 lại đang chiếm đóng Toà Thánh Tây Ninh của Đạo Cao Đài? Tín đồ của Chi Phái 1997 lấy quyền gì để tiếp thu hàng trăm thánh thất của Đạo Cao Đài? Chức sắc của Chi Phái 1997 lấy quyền gì để ngăn cản tín đồ Cao Đài sinh hoạt tôn giáo ở tư gia? Những người theo Chi Phái 1997 có còn là tín đồ Cao Đài? Và nhiều câu hỏi nữa sẽ phải được đặt ra với Chi Phái 1997.
Kế đến, phán quyết này cho thấy rằng Thánh Thất Mountain View đã thành công khi dùng luật Hoa Kỳ để bẻ gãy sứ mạng thi hành Nghị Quyết 36 mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đã giao cho Chi Phái 1997.
Cuối cùng, phán quyết này lột tả bản chất của Chi Phái 1997 là một tổ chức tội phạm ở Việt Nam đã và đang xuất khẩu hành vi tội phạm sang Hoa Kỳ. Điểm này liên quan mật thiết đến vụ kiện thứ hai.

Vụ kiện thứ hai

Ngày 13 tháng 6 vừa qua, Thánh Thất Mountain View cùng 2 tín đồ Cao Đài ở Dallas, Texas nộp đơn kiện Ông Nguyễn Thành Tám, chi phái Cao Đài quốc doanh, Ông Trần Quang Cảnh, Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại của Ông Cảnh, và 3 người đồng loã ở Hoa Kỳ là các Ông Đặng Phước Reng, Phạm Văn Hiến và Nguyễn Quốc Dũng. Căn cứ pháp lý của đơn kiện là các hành vi phỉ báng, hoạt động có âm mưu, cố tình gây tổn thất tâm lý, và phục vụ cho một băng đảng tội phạm ở ngoại quốc. Ngày 26 tháng 7, thủ tục tống đạt đơn kiện đến tất cả bị đơn đã hoàn tất. Khoảng cuối tháng 8, toà án sẽ lên lịch xét xử.
Các bị đơn và đặc biệt Ông Nguyễn Thành Tám và Chi Phái 1997 có 2 chọn lựa: một là ra toà, hai là trốn không ra toà.
Nếu ra toà thì họ sẽ bị đối chất về nhiều vấn đề, nhưng quan trọng và lý thú nhất là tính chất tổ chức tội phạm của Chi Phái 1997. Họ sẽ phải biện minh cho việc đóng chiếm Toà Thánh Tây Ninh và nhiều trăm thánh thất của Đạo Cao Đài ở khắp nơi, các hành vi bạo hành đối với các tín đồ Cao Đài trung kiên, các hành vi sách nhiễu tín đồ Cao Đài trung kiên trong sinh hoạt tôn giáo tại tư gia, hành vi ngăn chặn tín đồ Cao Đài chôn cất người thân, hành vi đập phá mồ mả của các tín đồ Cao Đài… Hồ sơ về các hành vi tội phạm của họ kéo dài trên 2 thập niên đã được BPSOS đúc kết thành tài liệu, sẵn sàng để đem ra sử dụng tại toà:
Tiếng Anh:
http://dvov.org/wp-content/uploads/2018/07/1997-Sect-non-state-actor-June-30-2018-final.pdf
Tiếng Việt:
http://dvov.org/wp-content/uploads/2018/09/1997-SectChi-Ph%C3%A1i-12SEPAUG2018.pdf

Nay lại có thêm một hành vi đã được Hội Đồng TTAB xác nhận: mạo nhận danh nghĩa để chiếm đoạt danh xưng của tôn giáo Cao Đài.
Nếu không ra toà thì các bị đơn đương nhiên thua kiện, nghĩa là mặc nhiên thừa nhận họ thuộc băng đảng tội phạm có tổ chức và chấp nhận bồi thường tổn thất cho các nguyên đơn.
Đằng nào cũng kẹt.

Dùng luật Hoa Kỳ để thay đổi cục diện ở Việt Nam

Hai vụ kiện kể trên minh hoạ cách sử dụng luật ở một quốc gia khác để tác động đến tình huống ở trong nước. Một cách cụ thể, nếu thua kiện, Chi Phái 1997 sẽ rất kẹt vì:
– Chi Phái 1997 sẽ không dám đặt cơ sở ở Hoa Kỳ vì cơ sở ấy sẽ bị tịch thu ngay để bồi thường cho nguyên đơn.
– Các chức sắc của Chi Phái 1997 sẽ không dám đặt chân đến Hoa Kỳ vì nguyên đơn có thể yêu cầu chính quyền Liên Bang truy tố hình sự vì các hoạt động băng đảng tội phạm của họ ở Việt Nam.
– Các tín đồ theo Chi Phái 1997 sẽ chẳng mấy ai muốn bị xem là dính dấp với một băng đảng tội phạm.
– Chính quyền Việt Nam sẽ khó tiếp tục bảo kê một tổ chức đã bị luật pháp Hoa Kỳ xem là băng đảng tội phạm.
“Vụ kiện chi phái Cao Đài quốc doanh tại toà án Hoa Kỳ không là vụ duy nhất,” Ts. Thắng cho biết. “Chúng tôi đang chuẩn bị một số vụ kiện khác nữa.”

Mạch Sống, ngày 7 tháng 8, 2019
http://machsongmedia.com

Bài liên quan:
Đối đầu với Chi Phái 1997: Cuộc chiến pháp lý đã bắt đầu
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1342-2018-05-23-04-28-06.html
Ra mắt video thứ 3 về Đạo Cao Đài: Cuộc phản công để bảo vệ cơ đạo
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1461-2019-06-16-01-32-30.html

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*