14/8/2019: Mời Họp Chào Mừng Tân Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh Boston

Trân trọng kính mời toàn thể qúy đồng hương đến tham dự cuộc họp và gặp gở Tân Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh Boston vào thứ Tư ngày 14 tháng 8 năm 2019 lúc 6 giờ chiều tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng VietAID.

Sẽ có ăn tối, giữ trẻ và thông dịch tiếng Việt.

Trân trọng kính mời

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*